Chức năng nhiệm vụ của Phòng Hỗ trợ việc làm
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hỗ trợ việc làm được quy định tại Quyết định số 55/QĐ-TTLĐNN ngày 23/10/2012 của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cụ thể: 

- Giúp Giám đốc thực hiện chức năng giới thiệu việc làm, cung ứng lao động; tư vấn và hỗ trợ đào tạo nghề; 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ việc làm cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thực tập sinh về nước; 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và mạng kết nối thông tin về nhu cầu tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài, thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật về nước và hệ thống cơ sở dữ liệu về nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp để thực hiện việc hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động đồng thời giới thiệu cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động;

- Triển khai công tác tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn khi hết hạn hợp đồng lao động; 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan hỗ trợ việc đào tạo nghề, tư vấn khởi nghiệp cho người lao động, thực tập sinh về nước; 

- Hướng dẫn người lao động nhận các khoản tiền bảo hiểm sau khi hết hạn hợp đồng lao động về nước. 

Tin khác