Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tuyển chọn lao động
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tuyển chọn lao động được quy định tại Quyết định số 35/QĐ-TTLĐNN ngày 30/12/2008 của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, bao gồm: 

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc tại các thị trường được Bộ giao nhiệm vụ; 

- Xây dựng trình Giám đốc các văn bản, kế hoạch, quy trình tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản; 

- Triển khai công tác đăng ký, làm hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng và làm thủ tục liên quan cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

- Phối hợp với phòng Đào tạo lập kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cần thiết, hướng dẫn thủ tục xuất cảnh cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản và điều dưỡng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng và chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức; 

- Chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng QLLĐ Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan liên quan để theo dõi, nắm tình hình về lao động, thực tập sinh và điều dưỡng viên đang làm việc ở nước ngoài và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tin khác