Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 28/10/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Thị Công Hà

04/03/1985

Hồ sơ đủ

2

Hồ Văn Thêm

12/02/1979

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

3

Nguyễn Tuấn Anh

24/10/1989

Hồ sơ đủ

4

Lê Thị Châm

15/02/1984

Yêu cầu nộp bản tường trình nộp đơn muộn

5

Nguyễn Văn Trung

20/10/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

6

Lê Trọng Trực

23/08/1981

Yêu cầu nộp bản tường trình nộp đơn muộn

7

Lê Văn Sơn

16/10/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo Hộ chiếu; Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

8

Phạm Trí Thanh

22/04/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

9

Nguyễn Đức Trường

20/08/1988

Hồ sơ đủ

10

Nguyễn Đức Tiến

02/09/1988

Hồ sơ đủ

11

Giáp Văn Minh

05/06/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

12

Lê Minh Ba

27/03/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

13

Nguyễn Văn Trung

20/07/1992

Hồ sơ đủ

14

Bùi Quang Thịnh

01/08/1988

Hồ sơ đủ

15

Trần Văn Thủy

13/07/1987

Hồ sơ đủ

16

Phạm Văn Thương

10/10/1988

Hồ sơ đủ

17

Nguyễn Văn Thành

07/07/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

18

Bùi Văn Chiến

02/09/1985

Chưa khai báo thông tin chuyển đổi tư cách lưu trú với Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

19

Nguyễn Huy Quang

03/02/1993

Hồ sơ đủ

20

Đinh Văn Nam

10/08/1988

Hồ sơ đủ

21

Lê Thị Yến

12/04/1990

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Duy Toàn

13/04/1987

Hồ sơ đủ

23

Hứa Văn Cường

15/11/1986

Hồ sơ đủ

24

Tiêu Thị Lượm

26/11/1990

Hồ sơ đủ

25

Lê Tiến Lệ

04/08/1982

Hồ sơ đủ

26

Lăng Văn Thịnh

06/08/1993

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

27

Đặng PHát Hiến

19/05/1989

Hồ sơ đủ

28

Nguyễn Thanh Minh

21/03/1982

Hồ sơ đủ

29

Trần Vũ An

30/12/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

30

Đoàn Văn Quang

13/12/1991

Hồ sơ đủ

31

Nịnh Văn Tiệp

26/02/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

32

Hồ Diên Khánh

22/12/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

33

Phạm Văn Chinh

30/12/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

34

Bùi Huy Hưng

10/09/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

35

Đỗ Văn Lượng

26/04/1993

Đơn thiếu dấu xác nhận của địa phương nơi cư trú

36

Trần Đình Cường

02/04/1987

Hồ sơ đủ

37

Hoàng Trọng Tiến

24/09/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

38

Trần Quang Trung

15/10/1992

Hồ sơ đủ

39

Trần Phương Nam

22/12/1981

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

40

Trần Văn Biên

05/02/1981

Hồ sơ đủ

41

Võ Đại Roa

02/05/1991

Đơn đề nghị rút tiền không có xác nhận của nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

42

Nguyễn Danh Thư

09/07/1986

Hồ sơ đủ

43

Bùi Đình Nghĩa

24/08/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

44

Nguyễn Thanh Hóa

26/05/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

45

Phạm Thị Hệ

21/04/1984

Đơn sai mẫu

46

Lê Thanh Phong

01/06/1988

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Hồ Tuấn

22/10/1982

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Văn Thạo

11/10/1986

Hồ sơ đủ

49

Phạm Công Thúy

22/10/1992

Hồ sơ đủ

50

Trần Đức Mạnh

19/12/1991

Hồ sơ đủ

51

Vi Văn Cồng

21/05/1988

Hồ sơ đủ

52

Lê Xuân Khiêm

05/02/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

53

Hoàng Văn Long

16/03/1986

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Tư Lĩnh

10/07/1987

Hồ sơ đủ

55

Lê Tiến Quyết

02/04/1990

Hồ sơ đủ

56

Trịnh Xuân Cường

20/04/1989

Hồ sơ đủ

57

Nguyễn Quang Ngọc

18/08/1988

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Hoàng Dũng

04/11/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

59

Lê Bá Ngọc

28/04/1972

Hồ sơ đủ

60

Bùi Đình Đồng

03/10/1974

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Văn Trường

19/08/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

62

Nguyễn Văn Hùng

28/10/1986

Hồ sơ đủ

63

Lương Văn Hùng

02/10/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

64

Trần Xuân Dũng

22/07/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

65

Võ Đại Bình

10/10/1975

Hồ sơ đủ

66

Lương Đại Dương

07/03/1987

Hồ sơ đủ

67

Võ Văn Thông

13/04/1986

Hồ sơ đủ

68

Trần Đình Biển

02/08/1986

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Văn Duy

18/04/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

70

Đỗ Ngọc Hòa

28/07/1985

Hồ sơ đủ

71

Lê Phương Anh

02/10/1979

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

72

Lê Văn Hà

06/10/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoach về nước (nếu có)

73

Nguyễn Thị Kim Ngân

23/11/1987

Hồ sơ đủ

74

Tô Văn Phụng

01/12/1978

Hồ sơ đủ

75

Lê Thị Mây

16/09/1987

Hồ sơ đủ

76

Lê Văn Tùng

27/11/1987

Hồ sơ đủ

77

Lê Bá Sáu

20/10/1986

Hồ sơ đủ

78

Vũ Ngọc Huấn

01/04/1987

Hồ sơ đủ

79

Võ Văn Lợi

01/02/1987

Hồ sơ đủ

80

Lê Văn Long

08/03/1988

Hồ sơ đủ

81

Nguyễn Văn Quý

10/10/1974

Hồ sơ đủ

82

Võ Văn Pháp

01/06/1985

Hồ sơ đủ

83

Đinh Công Dốp

21/09/1987

Hồ sơ đủ

84

Nguyễn Văn Sỹ

26/12/1982

Hồ sơ đủ

85

Võ Minh Tá

29/04/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

86

Hà Thế Thụy

16/02/1985

Hồ sơ đủ

87

Ngô Thị Chỉ

22/12/1987

Hồ sơ đủ

88

Trương Thị Thủy

10/01/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

89

Lê Hữu Dũng

31/07/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

90

Trần Ngọc Quyết

27/07/1991

Hồ sơ đủ

91

Lê Đăng Thìn

16/09/1988

Hồ sơ đủ

92

Phạm Văn Hưng

30/09/1986

Hồ sơ đủ

93

Trương Văn Bắc

06/02/1993

Hồ sơ đủ

94

Đỗ Thành Minh

12/06/1991

Hồ sơ đủ

95

Nguyễn Xuân Thông

25/07/1989

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

96

Lê Xuân Trung

16/10/1974

Hồ sơ đủ

97

Phạm Công

20/12/1990

Hồ sơ đủ

98

Nguyễn Cao Lạc

01/11/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

99

Nguyễn Văn Mực

16/02/1982

Hồ sơ đủ

100

Nguyễn Ánh Thuận

19/10/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

101

Huỳnh Cẩm Tiếng

04/02/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

102

Nguyễn Văn Sang

25/06/1984

Hồ sơ đủ

Tin khác
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2019   (23/10/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 30/10/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (23/10/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 28/10/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS   (23/10/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 23/10/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (16/10/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 21/10/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (16/10/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 16/10/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (08/10/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 14/10/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (08/10/2019)
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 07/10/2019   (07/10/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 07/10/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (03/10/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 09/10/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (03/10/2019)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước