Danh sách xuất cảnh và ngày tập trung xuất cảnh Chương trình điều dưỡng viên tại Đức Khóa 4
1. Danh sách xuất cảnh ngày 14/9/2019 tại Hồ Chí Minh: Xem danh sách tại đây
2. Danh sách xuất cảnh ngày 14/9/2019 tại Hà Nội: Xem danh sách tại đây
3. Danh sách xuất cảnh ngày 25/9/2019 tại Hà Nội: Xem danh sách tại đây
4. Danh sách xuất cảnh ngày 28/9/2019 tại Hồ chí Minh: Xem danh sách tại đây
5. Danh sách Xuất cảnh ngày 28/9/2019 tại Hà Nội: Xem danh sách tại đây
6. Danh sách xuất cảnh ngày 30/9/2019 tại Hồ chí Minh: Xem danh sách tại đây
7. Danh sách xuất cảnh ngày 30/9/2019 tại Hà Nội: Xem danh sách tại đây.
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước