Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Lê Phan Thiết

04/12/1984

Hồ sơ đủ

2

Nguyễn Văn Thủy

20/01/1992

Hồ sơ đủ

3

Nguyễn Văn Việt

04/07/1985

Hồ sơ đủ

4

Nguyễn Văn Kiên

12/10/1984

Hồ sơ đủ

5

Lê Trung Đoan

19/12/1987

Hồ sơ đủ

6

Trần Mạnh Hổ

18/05/1985

Hồ sơ đủ

7

Đồng Văn Việt

01/09/1988

Hồ sơ đủ

8

Phạm Văn Tùng

11/08/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

9

Hà Văn Lượng

20/05/1990

Hồ sơ đủ

10

Trần Thanh Huệ

25/12/1985

Hồ sơ đủ

11

Nguyễn Hữu Giang

15/11/1983

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Văn Khuyến

17/08/1987

Hồ sơ đủ

13

Hoàng Văn Thuận

10/06/1987

Hồ sơ đủ

14

Nguyễn Khắc Điện

11/05/1986

Hồ sơ đủ

15

Phạm VĂn Thọ

15/08/1985

Hồ sơ đủ

16

Trần Ngọc An

04/10/1988

Hồ sơ đủ

17

Lê Thị Hồng Thơ

04/11/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

18

Vũ Đình Thiên

13/07/1991

Hồ sơ đủ

19

Trần Văn Hùng

12/09/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

20

Nguyễn Quang Hòa

10/12/1986

Hồ sơ đủ

21

Lê Xuân Lâm

19/05/1988

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Khánh Hưng

19/03/1987

Hồ sơ đủ

23

Lê Thị Hường

13/09/1981

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Văn hòa

17/04/1986

Hồ sơ đủ

25

Nguyễn Văn Hòa

05/09/1985

Hồ sơ đủ

26

Hương Quý Điển

05/07/1982

Hồ sơ đủ

27

Nguyễn Văn Đức

02/06/1992

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

28

Nguyễn Hùng Tráng

07/06/1991

Hồ sơ đủ

29

Vũ Mạnh Kết

01/10/1980

Hồ sơ đủ

30

Lâm Văn Tráng

13/06/1989

Hồ sơ đủ

31

Đỗ Trung Kiên

23/09/1987

Hồ sơ đủ

32

Đỗ Văn Vui

02/08/1983

Hồ sơ đủ

33

Vũ Đình Cường

08/03/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

34

Nguyễn Văn Trang

12/02/1990

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Văn Hữu

11/06/1990

Hồ sơ đủ

36

Nông Văn Thạch

11/03/1986

Hồ sơ đủ

37

Phạm Văn Đương

04/06/1985

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Hữu Cương

17/02/1979

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Văn Thắng

20/02/1990

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Thanh Cường

09/06/1986

Hồ sơ đủ

41

Vũ Văn Thao

05/02/1977

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

42

Trần Văn Đức

20/03/1985

Hồ sơ đủ

43

Vương Đức Mạnh

29/07/1982

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Hoàng Tráng

11/10/1991

Đơn đề nghị rút tiền không có xác nhận nơi cư trú

45

Nguyễn Thị Phượng

23/02/1988

Hồ sơ đủ

46

Đặng Văn Thủy

27/08/1985

Thiếu Hộ chiếu gốc

47

Trần Văn Huân

27/08/1987

Hồ sơ đủ

48

Đỗ Văn Cường

22/12/1988

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Văn Huấn

20/10/1989

Hồ sơ đủ

50

Lê Đức Anh

16/07/1991

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Mạnh Hùng

10/06/1988

Hồ sơ đủ

52

Phạm Văn Huân

06/09/1980

Hồ sơ đủ

53

Đặng Xuân Bắc

28/11/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

54

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

22/07/1991

Hồ sơ đủ

55

Trần Văn Bính

09/03/1986

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Văn Vượng

11/05/1986

Hồ sơ đủ

57

Nguyễn Văn Thảo

08/05/1993

Hồ sơ đủ

58

Lê Văn Tuấn

29/05/1989

Hồ sơ đủ

59

Trần Minh Nhật

09/11/1987

Hồ sơ đủ

60

Trần Đại Dương

21/08/1989

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Văn Dũng

15/05/1987

Hồ sơ đủ

62

Cao Văn Phương

21/10/1988

Hồ sơ đủ

63

Cao Thị Thu Thủy

09/03/1991

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Thành Trung

17/12/1984

Hồ sơ đủ

65

Võ Công Nam

25/05/1987

Hồ sơ đủ

66

Lê Văn Trọng

12/10/1993

Hồ sơ đủ

67

Phạm Văn Hoàng

26/09/1979

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Văn Tân

25/07/1984

Hồ sơ đủ

69

Cao Thị Minh Thúy

08/10/1989

Hồ sơ đủ

70

Tạ Quang Tùng

18/04/1989

Hồ sơ đủ

71

Thân Văn Cường

21/09/1989

Hồ sơ đủ

72

Đinh Văn Điệp

15/03/1989

Hồ sơ đủ

73

Đỗ Văn Tuấn

03/06/1991

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Văn Hải

10/10/1986

Hồ sơ đủ

75

Hướng Xuân Lượng

27/07/1985

Hồ sơ đủ

76

Tạ Đức Cảnh

02/07/1989

Hồ sơ đủ

77

Đặng Văn Thành

04/06/1987

Hồ sơ đủ

78

Trần Văn Huy

25/11/1982

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Văn Thương

20/02/1991

Hồ sơ đủ

80

Lê Quang Tùng

13/03/1992

Hồ sơ đủ

81

Đỗ Quốc Triệu

24/08/1983

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

82

Lê Văn Đức

15/05/1982

Hồ sơ đủ

83

Nguyễn Đức Thượng

23/07/1982

Hồ sơ đủ

84

Nguyễn Quang Sơn

16/12/1982

Hồ sơ đủ

85

Nguyễn Ngọc Hoàn

08/08/1983

Hồ sơ đủ

86

Phạm Trung Hiếu

07/05/1987

Hồ sơ đủ

87

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

18/07/1988

Hồ sơ đủ

88

Phạm Văn Quang

01/07/1990

Hồ sơ đủ

89

Nguyễn Thành Chương

02/06/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

90

Đặng Thị Hằng

09/11/1988

Hồ sơ đủ

91

Đỗ Huy Hùng

05/12/1984

Hồ sơ đủ

92

Trần Quốc Nghĩa

02/05/1989

Hồ sơ đủ

93

Đoàn Ngọc Diệu

02/04/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

94

Lê Quốc Lâm

26/09/1987

Hồ sơ đủ

95

Lưu Xuân Trường

20/01/1986

Hồ sơ đủ

96

Phạm Ngọc Thảo

11/06/1990

Hồ sơ đủ

97

Nguyễn Văn Minh

20/08/1983

Hồ sơ đủ

98

Nguyễn Quốc Việt

01/10/1990

Hồ sơ đủ

99

Hoàng Đình Thọ

15/07/1986

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 14/9/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước