Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực trong ngành ngư nghiệp năm 2018
Từ ngày 27/10 đến ngày 29/10/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cho người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp năm 2018; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực trong ngành ngư nghiệp và hướng dẫn những người lao động đạt yêu cầu một số nội dung như sau:
1. Kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực:
Người lao động xem tại đây.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc
Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực tự tải và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
Người lao động tải hồ sơ tại đây.
3. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc
Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn thông báo và đề nghị Sở Lao động –Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực trong ngành ngư nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (nội dung công văn xem tại đây). Đề nghị người lao động thuộc đối tượng nêu trên chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tin khác
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/11/2018 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (15/11/2018)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 21-ĐN   (14/11/2018)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 20 tại Tp Đà Nẵng   (12/11/2018)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/11/2018 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (09/11/2018)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 13/11/2018   (07/11/2018)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 18-VH và 19-ĐN   (07/11/2018)
Thông báo kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức và bổ túc tiếng Hàn Khóa 16-ĐN từ ngày 21/9/2018 đến ngày 05/10/2018   (18/09/2018)
Thông báo gia hạn hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc   (14/09/2018)
Thông báo tập trung lao động CBT ngày 19/9/2018   (14/09/2018)
Danh sách địa điểm tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực ngành Ngư nghiệp năm 2018   (14/09/2018)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước