Thông báo danh sách người lao động đã nộp Lý lịch tư pháp

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NỘP LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Cập nhật đến ngày 28/8/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

ĐƠN VỊ

KHÓA

LỚP

1

Vũ Đình Hoàng

3/9/1987


CBT

9

2

Phạm Văn Hao

2/15/1985


CBT

9

3

Lê Văn Cường

4/4/1984


CBT

9

4

Phạm Xuân Bổng

6/16/1979


CBT

9

5

Nguyễn Viết Dân

2/11/1990


CBT

9

6

Nguyễn Văn Quỳnh

5/10/1984


CBT

9

7

Trần Xuân Tùng

8/24/1987


CBT

9

8

Nguyễn Văn Mão

12/24/1987


CBT

9

9

Đoàn Thị Kim Oanh

2/26/1998

Quảng Ninh

13

ĐN

10

Nguyễn Thị Kim Ngọc

11/22/1995

Kiên Giang

13

ĐN

11

Nguyễn Thị Thư

7/15/1993

Hà Nam

13

ĐN

12

Võ Văn Đại

3/26/1990

Hà Tĩnh

13

ĐN

13

Nguyễn Văn Công

12/3/1985

Thanh Hóa

13

ĐN

14

Trịnh Thị Mây

11/10/1995

Nam Định

13

ĐN

15

Trần Quốc Sum

10/20/1991

Phú Yên

13

ĐN

16

Phan Việt Anh

3/23/1998

Hà Tĩnh

13

ĐN

17

Nguyễn Thị Loãn

5/8/1992

Ninh Bình

13

ĐN

18

Phạm Ngọc Nhân

1/28/1993

Quảng Bình

13

ĐN

19

Lê Đức Lợi

12/21/1997

Hà Tĩnh

13

ĐN

20

Lê Thị Thương

2/5/1998

Thanh Hóa

13

ĐN

21

Lương Thị Mai

7/18/1992

Thanh Hóa

13

ĐN

22

Nguyễn Anh Tuấn

6/1/1984

Phú Thọ

13

ĐN

23

Hà Đức Cảnh

9/28/1985

Điện Biên

13

ĐN

24

Lê Văn Khoát

8/28/1985

Bắc Giang

13

ĐN

25

Nguyễn Văn Nam

10/28/1982

Hải Phòng

13

ĐN

26

Trần Bá Thịnh

3/27/1997

Vĩnh Phúc

13

ĐN

27

Đặng Xuân Hoàng

11/21/1992

Vĩnh Phúc

13

ĐN

28

Nguyễn Đình Đức

4/30/1997

Yên Bái

13

ĐN

29

Nguyễn Đình Dương

11/24/1996

Vĩnh Phúc

13

ĐN

30

Đỗ Quyết Tiến

12/26/1991

Quảng Ninh

13

ĐN

31

Trần Việt Hoàng

2/10/1998

Vĩnh Phúc

13

ĐN

32

Nguyễn Văn Hải

2/20/1990

Vĩnh Phúc

13

ĐN

33

Phạm Ngọc Thạch

3/17/1984

Ninh Bình

13

ĐN

34

Bùi Đức Nghị

7/17/1999

Tuyên Quang

13

ĐN

35

Đinh Đức Thiện

4/16/1983

Quảng Ninh

13

ĐN

36

Nguyễn Trọng Dương

1/6/1988

Hải Phòng

13

ĐN

37

Đặng Văn Đáp

5/29/1987

Thái Nguyên

13

ĐN

38

Nguyễn Khắc Linh

9/18/1993

Cao Bằng

13

ĐN

39

Lê Công Thường

8/10/1992

Nam
Định

13

ĐN

40

Trần Văn Đông

5/20/1990

Tuyên Quang

13

ĐN

41

Nguyễn Văn Hưng

11/6/1987

Thanh Hóa

13

ĐN

42

Nguyễn Văn Tiến

8/25/1989

Thanh Hóa

13

ĐN

43

Nguyễn Ngọc Hiệp

5/25/1993

Thanh Hóa

13

ĐN

44

Nguyễn Văn Nam

11/7/1994

Cần Thơ

13

ĐN

45

Lê Tâm Đức

9/10/1996

Cần Thơ

13

ĐN

46

Nguyễn Văn Phúc

9/8/1998

Cần Thơ

13

ĐN

47

Đào Minh Trí

6/18/1993

Cần Thơ

13

ĐN

48

Hà Đình Trọng

6/22/1988

Thanh Hóa

13

ĐN

49

Thòng Hùng

9/15/1988

Đồng Nai

CBT

10

50

Hoàng Hải Thanh

8/31/1988

Bắc Giang

CBT

10

51

Dương Văn Chuông

2/2/1986

Bắc Giang

CBT

10

52

Đoàn Hồng Thơ

11/4/1986

Bến Tre

CBT

10

53

Trần Văn Hiếu

1/25/1987

Hà Nội

CBT

10

54

Nguyễn Gia Thế

2/25/1991

Hà Tĩnh

CBT

10

55

Nguyễn Văn Nam

12/29/1991

Hà Tĩnh

CBT

10

56

Trần Doãn Chinh

11/12/1987

Nghệ An

CBT

10

57

Nguyễn Đăng Dũng

12/13/1989

Nghệ An

CBT

10

58

Hoàng Nghĩa Sơn

9/16/1980

Nghệ An

CBT

10

59

Nguyễn Văn Tố

9/14/1984

Nghệ An

CBT

10

60

Cao Trọng Nhật

12/14/1988

Phú Thọ

CBT

10

61

Đoàn Đình Huân

7/12/1989

Thái Bình

CBT

10

62

Bùi Ngọc Bính

6/18/1986

Thái Nguyên

CBT

10

63

Ngô Danh

2/29/1996

Bà Rịa - Vũng Tàu

14

VH

64

Dương Thị Huyền Trang

2/6/1998

Bắc Giang

14

VH

65

Nguyễn Thị Kim Liên

2/17/1987

Bắc Giang

14

VH

66

Võ Trí Nhân

8/19/1993

Bạc Liêu

14

VH

67

Đỗ Văn Ngọc

5/1/1995

Bạc Liêu

14

VH

68

Lý Tòng Thảo

2/3/1993

Bạc Liêu

14

VH

69

Dương Trí Công

5/2/1987

Bình Phước

14

VH

70

Lê Văn Thịnh

3/19/1991

Bình Phước

14

VH

71

Nguyễn Văn Tùng

12/20/1990

Bình Phước

14

VH

72

Nguyễn Hữu Thê

12/10/1990

Bình Phước

14

VH

73

Nguyễn Đình Huynh

8/3/1992

Bình Phước

14

VH

74

Tống Duy Linh

11/10/1986

Cà Mau

14

VH

75

Đỗ Hữu Dư

10/24/1994

Cà Mau

14

VH

76

Phạm Quang Vinh

8/18/1997

Cà Mau

14

VH

77

Lê Văn Gành Em

3/10/1990

Cần Thơ

14

VH

78

Nguyễn Tuấn Kiệt

11/29/1991

Cần Thơ

14

VH

79

Trần Văn Tường

9/25/1991

Cần Thơ

14

VH

80

Huỳnh Ngọc Thu

8/26/1991

Cần Thơ

14

VH

81

Đặng Thành Tân

9/2/1996

Cần Thơ

14

VH

82

Nguyễn Trung Hậu

1/15/1997

Cần Thơ

14

VH

83

Lưu Văn Hiền

3/6/1994

Đắk Lắk

14

VH

84

Phan Văn Tuấn

8/2/1996

Đắk Lắk

14

VH

85

Nguyễn Văn Hào

3/2/1996

Đắk Lắk

14

VH

86

Nguyễn Thái Dương

11/21/1997

Đắk Lắk

14

VH

87

Phùng Bá Lâm

2/25/1998

Đắk Lắk

14

VH

88

Trần Bá Quốc

4/16/1999

Đắk Lắk

14

VH

89

Lê Quang Đạo

3/15/1990

Đắk Lắk

14

VH

90

Hồ Văn Dương

4/20/1992

Đắk Lắk

14

VH

91

Hoàng Bảo Lộc

1/17/1999

Đắk Lắk

14

VH

92

Phạm Xuân Trường

12/7/1988

Đắk Lắk

14

VH

93

Đinh Xuân Thạch

2/16/1999

Đắk Lắk

14

VH

94

Cao Xuân Giang

8/12/1995

Đắk Lắk

14

VH

95

Trần Văn Dũng

4/19/1995

Đắk Lắk

14

VH

96

Dương Văn Thắng

9/28/1997

Đắk Lắk

14

VH

97

Trần Thanh Thiện

5/7/1996

Đắk Lắk

14

VH

98

Lê Văn Trường

9/18/1992

Đồng Tháp

14

VH

99

Nguyễn Hữu Lộc

3/16/1984

Đồng Tháp

14

VH

100

Trịnh Thành Nhân

3/24/1987

Đồng Tháp

14

VH

101

Nguyễn Thành Được

3/3/1986

Đồng Tháp

14

VH

102

Bùi Quang Vinh

12/11/1982

Đồng Tháp

14

VH

103

Trần Văn Nam

10/19/1992

Gia Lai

14

VH

104

Phan Doãn Tú

2/28/1997

Gia Lai

14

VH

105

Đỗ Văn Vịnh

7/19/1993

Hà Giang

14

VH

106

Đào Thị Lê

4/19/1995

Hà Tĩnh

14

VH

107

Dương Văn Ca

9/1/1989

Hà Tĩnh

14

VH

108

Cao Trọng Vĩnh

9/21/1991

Hà Tĩnh

14

VH

109

Lê Văn Huy

5/10/1995

Hà Tĩnh

14

VH

110

Đặng Văn Hoàng

10/6/1994

Hà Tĩnh

14

VH

111

Phạm Viết Quyết

5/19/1990

Hà Tĩnh

14

VH

112

Trần Đăng Nhật

3/2/1995

Hà Tĩnh

14

VH

113

Nguyễn Văn Tuấn

6/9/1993

Hà Tĩnh

14

VH