Thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực trong ngành ngư nghiệp năm 2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2017

Từ ngày 20/09 đến ngày 24/09/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cho những người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp năm 2017; căn cứ thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 19/10/2017, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách những người lao động đạt yêu cầu và đề nghị những người lao động nêu trên hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn dưới đây:

1. Kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực:

Kết quả thi và danh sách điểm thi chi tiết : người lao động xem tại đây

2. Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Trung tâm Lao động ngoài nước đã có Công văn số …../TTLĐNN-TCLĐ ngày 20/10/2017 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc thông báo kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành Ngư nghiệp năm 2017 và hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Xem nội dung công văn tại đây).

Những người lao động đạt yêu cầu trong ngành Ngư nghiệp tải trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trang thông tin điện tử của Trung tâm lao động ngoài nước www.colab.gov.vn (Tải hồ sơ đăng ký dự tuyển tại đây).

Người lao động đủ điều kiện dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi người lao động đăng ký dự thi để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố tổng hợp nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước trước ngày 17/11/2017.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tin khác
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 25/10/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (20/10/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 23.10.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (20/10/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 16/10/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (12/10/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 11/10/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (05/10/2017)
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 29/9 đến hết ngày 13/10/2017 Khóa 21-ĐN)   (26/09/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (21/09/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 25/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (21/09/2017)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2017   (15/09/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (15/09/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 18/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (13/09/2017)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước