Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 6/2017
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 30/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hồ Văn Luyện 27/03/1993 Nghệ An
2 Nguyễn Đăng Tùng 05/06/1990 Quảng Bình
3 Lại Tấn Hiếu 24/06/1992 Quảng Bình

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 29/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Tạ Văn Minh 15/12/1988 CBT
2 Trần Văn Nhựt Bằng 28/05/1982 MM
3 Chu Văn Dũng 30/10/1983 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 27/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Vũ Đức Dân 24/11/1984 CBT
2 Doãn Công Tùng 27/11/1987 CBT
3 Lê Đình Cường 29/03/1997 Nghệ An
4 Nguyễn Văn Hào 21/07/1994 Nghệ An
5 Nguyễn Văn Huy 21/01/1989 Nghệ An
6 Đoàn Văn Thắng 05/03/1993 Hải Phòng
7 Nguyễn Văn Linh 08/07/1995 Nghệ An
8 Lê Hồng Phước 10/05/1978 Quảng Trị
9 Lê Thị Hiên 02/03/1989 TP. HCM
10 Nguyễn Lên 12/08/1982 Quảng Ngãi
11 Bùi Thanh Tuân 10/10/1993 Quảng Ngãi
12 Nguyễn Tấn Tuấn 02/04/1984 Quảng Nam
13 NGUYỄN ĐÌNH TÚ 16/06/1977 Nghệ An
14 Doãn Hữu Ánh 10/02/1989 Nghệ An
15 Nguyễn Bá Minh 02/02/1985 Nghệ An

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 26/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Bùi Văn Bun 16/05/1995 Nam Định
2 Trần Văn Giang 09/05/1996 Nam Định
3 Trần Thị Thiện 10/08/1990 Cà Mau
4 Nguyễn Văn Luận 11/11/1993 Quảng Bình
5 Tống Bá Biên 17/06/1985 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 21/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Đình Dục 13/02/1985 CBT
2 Nguyễn Văn Luân 05/07/1991 Nghệ An
3 Hồ Đức Thủy 12/03/1992 Quảng Bình

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 19/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Xuân Hinh 20/05/1979 CBT
2 Nguyễn Tuấn Trường 05/02/1983 CBT
3 Nguyễn Hữu Triệu 20/11/1984 CBT
4 Vũ Trí Nghĩa 12/03/1985 CBT
5 Vũ Văn Công 02/03/1984 CBT
6 Phan Văn Ánh 20/12/1985 Hà Tĩnh
7 Lê Ngọc Chương 10/05/1995 Hà Tĩnh
8 Nguyễn Thị Hoa Xã 27/06/1984 Lạng Sơn
9 Đỗ Thị Phương Hạnh 29/07/1983 Thanh Hóa
10 Đồng Đức Chiến 01/10/1979 Hải Phòng
11 Nguyễn Tiên 22/09/1990 Quảng Ngãi
12 Trương Hành 02/04/1988 Quảng Trị
13 Ngô Văn Kham 11/06/1992 Nam Định
14 Dương Xuân Tuệ 08/01/1984 Hà Tĩnh
15 Nguyễn Ngọc Thuyên 09/05/1990 Quảng Bình
16 Nguyễn Văn Hồng 09/09/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 14/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Võ Duy Lương 27/10/1989 CBT
2 Đỗ Văn Quân 19/03/1986 CBT
3 Nguyễn Duyên Tuấn 05/07/1986 CBT
4 Nguyễn Quang Thụy Kha 29/09/1995 Quảng Trị
5 Lê Hồng Phước 10/05/1978 Quảng Trị
6 Lê Nam 20/10/1983 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 13/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Minh Hưởng 15/06/1987 CBT
2 Võ Công Tùng 05/07/1988 CBT
3 Dương Văn Quảng 03/11/1988 CBT
4 Võ Quang Nhân 04/11/1985 CBT
5 Phạm Văn Bé 10/08/1984 CBT
6 Trần Văn Trường 24/11/1983 CBT
7 Phạm Viết Hùng 24/08/1982 CBT
8 Nguyễn Tấn Tài 25/11/1986 CBT
9 Nguyễn Mạnh Tường 10/02/1987 CBT
10 Lương Phú Túc 14/02/1989 CBT
11 Nguyễn Hoàng Giang 09/07/1988 CBT
12 Lê Văn Tùng 05/03/1988 CBT
13 Nguyễn Đắc Đỉnh 12/07/1985 CBT
14 Lê Thanh Hiếu 04/09/1983 CBT
15 Trương Văn Quản 03/06/1986 CBT
16 Vũ Văn Quân 13/06/1985 CBT
17 Nguyễn Văn Hoà 27/08/1989 CBT
18 Nguyễn Văn Nam 20/01/1983 CBT
19 Nguyễn Lâm Bằng 17/10/1984 CBT
20 Nhữ Văn Cương 11/08/1981 CBT
21 Nguyễn Văn Dàng 04/10/1992 Tây Ninh
22 Trần Văn Trường 15/05/1995 Quảng Bình
23 Phạm Quân 22/09/1989 Quảng Bình
24 Nguyễn Văn Lam 25/12/1995 Quảng Bình
25 Trần Văn Sinh 17/09/1991 Quảng Bình
26 Phan Văn Hà 18/06/1985 Quảng Bình
27 Lê Thành Công 24/09/1994 Quảng Bình
28 Trần Đức Anh 02/12/1994 Hà Tĩnh
29 Đinh Văn Dũng 21/01/1991 Hà Tĩnh
30 Nguyễn Thành Luân 17/10/1991 Hà Tĩnh
31 Trần Văn Trí 06/02/1993 Hà Tĩnh
32 Nguyễn Hữu Phận 10/08/1991 Hà Tĩnh
33 Võ Quang Hải 26/09/1986 Hà Tĩnh
34 Nguyễn Văn Sanh 15/10/1989 Hà Tĩnh
35 Nguyễn Văn Nguyện 05/06/1986 Bà Rịa - Vũng Tàu
36 Lê Hoài Vũ 23/05/1986 Bình Định
37 Phan Văn Hải 12/09/1989 Hà Tĩnh
38 Nguyễn Văn Tuấn 17/02/1987 Hải Phòng
39 Hoàng Huy Hải Hạnh 09/07/1998 Phú Thọ
40 Huỳnh Đăng Khoa 20/11/1984 Quảng Ngãi
41 Hồ Thị Thảo Ngân 26/12/1993 Quảng Trị
42 Bùi Xuân Thức 06/09/1985 Quảng Trị
43 Trần Minh Tuấn 03/02/1985 Quảng Bình

Nguyễn Văn Hạnh 20/03/1981 MM

Dương Đình Huy 02/08/1991 MM

Phạm Khắc Sơn 25/02/1991 MM

Hoàng Văn Đạt 14/08/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 09/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Vụ 08/10/1984 CBT
2 Phan Văn Thạch 10/04/1988 CBT
3 Phạm Đức Hùng 10/10/1986 CBT
4 Triệu Văn Thập 04/09/1983 CBT
5 Phạm Văn Tuyên 08/08/1987 CBT
6 Phùng Văn Tỉnh 20/10/1987 CBT
7 Vũ Văn Vinh 26/07/1985 CBT
8 Trương Ngọc Đông 07/04/1981 CBT
9 Tạ Bình Dương 10/08/1985 CBT
10 Bùi Xuân Hiệp 11/10/1986 CBT
11 Đinh Thị Si Vôl 29/11/1988 CBT
12 Nguyễn Công Ngọc 17/02/1987 CBT
13 Nguyễn Viết Hoàng 15/07/1987 CBT
14 Vũ Văn Dũng 29/01/1985 CBT
15 Lý Văn Tuân 19/09/1986 CBT
16 Nguyễn Công Hiếu 28/06/1985 CBT
17 Hoàng Văn Binh 18/06/1986 CBT
18 Trần Trung Kiên 15/08/1987 CBT
19 Lê Đình Anh 01/11/1986 CBT
20 Nguyễn Thị Hường 21/07/1993 Hưng Yên
21 Vương Thế Quảng 04/05/1997 Hà Nội
22 Nguyễn Trọng Đạo 25/11/1989 Hà Nội
23 Nguyễn Đức Thịnh 19/09/1989 Hà Nội
24 Nguyễn Thị Lê 15/09/1994 Hà Nội
25 Bùi Thành Đạt 29/10/1992 Kiên Giang
26 Nguyễn Vũ Trường 20/02/1993 Kiên Giang
27 Bùi Văn Thượng 03/08/1993 Điện Biên
28 Mạc Thị Chi 22/04/1992 Hải Dương
29 Nguyễn Văn Quân 26/06/1993 Hải Dương
30 Lê Thị Tâm 15/10/1992 Hải Dương
31 Phạm Tiến Dũng 23/03/1990 Hải Phòng
32 Trần Thảo Diệp 01/06/1996 Hải Phòng
33 Dương Thanh Toàn 09/04/1993 Lạng Sơn
34 Phạm Văn Đại 10/09/1991 Nam Định
35 Lâm Văn Mền 12/05/1992 Lạng Sơn
36 Đặng Ninh 10/10/1979 Hà Tĩnh
37 Cao Minh Tuấn 21/03/1982 Phú Thọ
38 Nguyễn Quang An 02/10/1993 Quảng Bình
39 Võ Tùng Linh 15/02/1997 Quảng Trị
40 Ya Biên 08/02/1984 Lâm Đồng
41 Tô Văn Tình 01/05/1993 Quảng Nam

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 08/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Ngô Tiến Lành 09/09/1983 CBT
2 Nguyễn Xuân Quyến 14/10/1986 CBT
3 Nguyễn Văn Cường 02/07/1987 CBT
4 Lê Văn Dũng 10/02/1984 CBT
5 Lê Doãn hải 20/04/1984 CBT
6 Nguyễn Đức Thật 04/04/1989 CBT
7 Nguyễn Xuân Phúc 27/01/1990 CBT
8 Phan Ngọc Việt 19/02/1986 CBT
9 Đặng Hải Âu 14/02/1988 CBT
10 Nguyễn Minh Tiến 27/03/1986 CBT
11 Hà Đình Lưu 12/10/1989 CBT
12 Bùi Ngọc Hoà 12/12/1986 CBT
13 Nguyễn Minh Khánh 02/09/1991 Nghệ An
14 Trần Huy Hải 29/09/1993 Nghệ An
15 Võ Văn Tú 14/11/1994 Nghệ An
16 NGUYỄN THỊ NHUNG 10/02/1992 Nghệ An
17 HỒ VĂN TRƯNG 11/01/1983 Nghệ An
18 Võ Đức Trung 24/05/1989 Nghệ An
19 Nguyễn Minh Hậu 23/07/1983 Quảng Bình
20 Nguyễn Thị Loan 17/02/1994 Bắc Ninh
21 Nguyễn Thị Phượng 22/02/1994 Bắc Ninh
22 Trần Nhật Nguyên 12/02/1994 Quảng Bình
23 Phạm Hồng Quân 05/09/1979 Quảng Bình
24 Nguyễn Văn Hải 22/09/1994 Quảng Bình
25 Hoàng Dũng Khánh 05/02/1993 Quảng Bình
26 Nguyễn Thị Thương 21/08/1988 Hưng Yên
27 Phạm Ngọc Tình 12/10/1994 Quảng Bình

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 07/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Dương Đức Đạo 21/08/1984 CBT
2 Bùi Phong Phú 08/01/1984 CBT
3 Phạm Phan Trí 08/08/1984 CBT
4 Trịnh Thị Nga 19/08/1989 CBT
5 Lê Huy Hoàng 12/11/1991 CBT
6 Bùi Sỹ Hoàng 24/04/1991 CBT
7 Cao Xuân Long 05/10/1990 CBT
8 Nguyễn Văn Hùng 24/09/1982 CBT
9 Nguyễn Anh Thái 28/10/1981 CBT
10 Nguyễn Việt Dũng 10/08/1988 CBT
11 Trần Đăng tính 20/07/1980 CBT
12 Nguyễn Trí Cảnh 03/10/1987 CBT
13 Nguyễn văn Tuấn 05/09/1987 CBT
14 Phạm Văn Lạng 26/03/1986 CBT
15 Đào Văn Trường 02/03/1983 CBT
16 Lại Đức Hoàn 02/01/1986 CBT
17 Nguyễn Hoàng Triều 03/08/1980 CBT
18 Bành Trọng Kiều 12/12/1984 CBT
19 Lê Ngọc Tân 15/01/1985 CBT
20 Hồ Sĩ Ninh 27/05/1985 Quảng Bình
21 Hoàng Văn Chiến 15/08/1986 Hà Tĩnh
22 Bùi Đức Vinh 06/04/1992 Hà Tĩnh
23 Hàn Văn Tuấn 07/06/1981 Thanh Hóa
24 Lò Văn Toàn 19/05/1990 Lai Châu
25 Nguyễn Hữu Nam 19/03/1986 Thanh Hóa
26 Ngô Ngọc Tú 22/09/1997 Thanh Hóa
27 Nguyễn Xuân Hoàng 18/06/1989 Thanh Hóa
28 Đỗ Văn Dũng 03/09/1994 Thanh Hóa
29 Trương Công Lộc 14/10/1990 Thừa Thiên Huế
30 Trần Văn Phái 07/11/1993 Ninh Bình
31 Vũ Bá Phong 18/12/1977 Thanh Hóa

Đặng Ninh 10/10/1979 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 06/6/2017
1 Nguyễn Hữu Thuận 20/12/1983 CBT
2 Nguyễn Hữu Tân 21/06/1984 CBT
3 Hà Văn Dương 17/10/1984 CBT
4 Lê Văn Khiển 19/07/1987 CBT
5 Hoàng Công Viên 10/02/1978 CBT
6 Phạm Văn Xưởng 06/11/1983 CBT
7 Lại Kim Khôi 17/10/1989 CBT
8 Lương Văn Thành 27/06/1986 CBT
9 Phan Thanh Hiếu 22/07/1986 Hà Tĩnh
10 Phạm Văn Tuấn 30/08/1993 Lâm Đồng
11 Lê Khánh Tùng 09/07/1989 Phú Thọ
12 Nguyễn Thị Hồng Dung 04/12/1990 Phú Thọ
13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20/12/1992 Phú Thọ
14 Nguyễn Văn Giỏi 09/05/1995 Quảng Ninh
15 Bùi Văn Thái 20/02/1993 Hà Tĩnh
16 Trần Hữu Thanh 06/02/1987 Hà Tĩnh
17 Lương Thị Tuyết Nhi 05/06/1996 Đồng Nai
18 Lê Anh Dũng 16/11/1992 Phú Thọ
19 Hoàng Thị Cương 20/08/1988 Phú Thọ
20 Nguyễn Văn Chương 10/01/1997 Hà Nội
21 Nguyễn Thị Nhâm 24/07/1992 Hà Nội
22 Đỗ Thị Viết Luyến 29/10/1986 Hà Nội

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 05/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Khuất Văn Hùng 28/12/1989 CBT
2 Đỗ Văn Lập 18/12/1985 CBT
3 Phạm Văn Lâm 03/10/1983 CBT
4 Trần Đình Trung 11/11/1984 CBT
5 Mạc văn Phương 24/10/1984 CBT
6 Trần Văn Hoàng 12/06/1985 CBT
7 Nguyễn Đăng Thắng 04/12/1980 CBT
8 Ngô Chí Linh 02/02/1989 CBT
9 Nguyễn Phi Long 14/02/1986 CBT
10 Nguyễn Văn Điện 15/01/1990 CBT
11 Nguyễn Duy Hưng 25/01/1984 CBT
12 Lê Trọng Vương 10/09/1985 CBT
13 Trần Văn Tú 24/08/1980 CBT
14 Trần Tuấn Hanh 20/05/1980 CBT
15 Ngô Công Linh 15/03/1988 CBT
16 Nguyễn Trung Thành 05/08/1988 CBT
17 Nguyễn Văn Hoằng 26/10/1984 CBT
18 Trịnh Đăng Cảnh 08/04/1989 CBT
19 Phạm Văn Hoàng 18/02/1990 CBT
20 Nguyễn Văn Phương 05/11/1987 CBT
21 Nguyễn Đình Phi 26/06/1991 CBT
22 Nguyễn Thái Phương 15/12/1987 CBT
23 Nguyễn Văn Bình 21/07/1988 CBT
24 Trần Thanh Quang 27/02/1989 CBT
25 Nguyễn Đăng Lợi 25/10/1986 CBT
26 Nguyễn Trung Kiên 02/09/1984 CBT
27 Nguyễn Doãn Anh 01/04/1982 CBT
28 Phạm Thị Hồng Diệp 10/09/1990 CBT
29 Nguyễn Văn Ngọc 11/10/1987 CBT
30 Đỗ Thị Nga 30/07/1990 CBT
31 Nguyễn Xuân Tiến 16/09/1989 CBT
32 Nguyễn Xuân Quyết 05/01/1984 CBT
33 Trần Khắc Thọ 07/12/1986 CBT
34 Triệu Văn Bình 05/09/1987 CBT
35 Lê Đức Linh 02/09/1989 CBT
36 Hà Văn Nhàn 18/03/1988 CBT
37 Nguyễn Văn Linh 20/09/1988 CBT
38 Đỗ Hữu Mạnh 07/03/1984 CBT
39 Nguyễn Minh Anh 10/09/1983 CBT
40 Hoàng Hải 06/04/1986 CBT
41 Nguyễn Văn Nam 25/04/1988 CBT
42 Lê Huy Hoàng 27/12/1987 CBT
43 Nguyễn Văn Duy 04/04/1985 CBT
44 Trần Mạnh Tùng 24/11/1987 CBT
45 Nguyễn Văn Hương 15/05/1988 CBT
46 Lê Thành Trung 01/06/1983 CBT
47 Hồ Văn Thái 10/05/1983 CBT
48 Khúc Văn Cường 24/06/1984 CBT
49 Bùi Xuân Triển 01/01/1996 Quảng Trị
50 Nguyễn Đăng Hiếu 05/07/1980 Quảng Bình
51 Nguyễn Thanh Tuấn 07/06/1995 Quảng Bình
52 Dương Thanh Đức 01/09/1993 Quảng Bình
53 Thái Viết Dũng 01/06/1994 Đồng Nai
54 Nguyễn Văn Mạnh 05/07/1998 Thái Nguyên
55 Bùi Thị Hà 07/12/1997 Bắc Giang
56 Hoàng Nhật Đồng 18/02/1984 Hà Tĩnh
57 Ngô Xuân Lam 18/07/1982 Hà Tĩnh
58 Trương Văn Đức 10/03/1978 Hà Tĩnh
59 Nguyễn Văn Sơn 01/02/1986 Hà Tĩnh
60 Trương Văn Thắng 17/06/1995 Quảng Bình
61 Nguyễn Công Thương 05/02/1990 Quảng Bình
62 Nguyễn Văn Hùng 07/02/1994 Quảng Bình
63 Hoàng Văn Sơn 22/07/1996 Quảng Bình
64 Dương Tuyên 01/05/1981 Quảng Bình
65 Nguyễn Văn Qúy 30/07/1983 Quảng Bình
66 Nguyễn Minh Hoàng 28/10/1979 Quảng Trị
67 Lê Văn Thương 08/02/1990 Quảng Trị

Trần Xuân Hùng 16/12/1974 MM

Đặng Văn Qúy 21/12/1981 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 02/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Đình Tùng 05/02/1986 CBT
2 Phạm Công 20/12/1990 CBT
3 Phan Hữu Cường 20/10/1984 CBT
4 Nghiêm Văn Toàn 01/08/1986 CBT
5 Nguyễn Văn Trung 17/06/1984 CBT
6 Đỗ Hữu Vinh 15/06/1986 CBT
7 Nguyễn Văn Nghĩa 25/10/1986 CBT
8 Ngô Quốc Bảo 15/10/1989 CBT
9 Nguyễn Văn Yên 02/10/1985 CBT
10 Nguyễn Văn Kiên 21/12/1984 CBT
11 Nguyễn Xuân Kiên 25/05/1985 CBT
12 Phan Văn Ý 20/03/1988 Hà Tĩnh
13 Cao Văn Xuân 15/02/1993 Quảng Bình
14 Nguyễn Văn Long 06/07/1992 Quảng Bình
15 Hoàng Anh Tuấn 03/01/1996 Quảng Bình
16 Bùi Tự Trọng 08/09/1986 Quảng Bình
17 Nguyễn Văn Tý 20/08/1985 Quảng Bình
18 Trần Văn Hùng 06/03/1991 Quảng Bình
19 Hoàng Hoành 02/01/1993 Quảng Bình
20 Hoàng Văn Lảm 07/10/1982 Quảng Bình
21 Nguyễn Quang Lộc 20/10/1989 Quảng Bình
22 Nguyễn Xuân Tùng 19/11/1988 Hải Dương
23 Lương Thị Thảo 15/10/1992 Hải Dương
24 Hoàng Bá Minh 29/09/1997 Thanh Hóa
25 Trần Minh Phước 17/02/1998 Đồng Nai
26 Nguyễn Thị Phương 15/12/1990 Hải Dương
27 Nguyễn Thị Giang 21/03/1998 Hải Dương
28 Nguyễn Hữu Bằng 16/07/1997 Thanh Hóa
29 Lê Văn Thương 01/01/1988 Thanh Hóa
30 Phạm Thị Hằng 02/04/1984 Thanh Hóa
31 Nguyễn Văn Quảng 16/09/1984 Thanh Hóa
32 Hoàng Văn Trường 04/09/1991 Thanh Hóa
33 Nguyễn Duy Thêm 02/04/1997 Thanh Hóa
34 Đặng Văn Tú 08/09/1996 Thanh Hóa
35 Nguyễn Anh Tùng 30/04/1994 Thanh Hóa
36 Nguyễn Tiến Phú 10/08/1993 Thanh Hóa
37 Lê Thị Hồng 10/01/1984 Thanh Hóa
38 Nguyễn Văn Bắc 02/08/1990 Bà Rịa - Vũng tàu
39 Lê Xuân Nguyên 02/02/1991 Đắk Nông
40 Trịnh Quang Tuấn 25/08/1979 Hà Tĩnh
41 Nguyễn Văn Bắc 24/08/1989 Hà Tĩnh
42 Đậu Văn Hà 01/11/1982 Hà Tĩnh
43 Cao Minh Khuyến 25/01/1991 Hà Tĩnh
44 Dương Văn Sơn 05/09/1988 Hà Tĩnh
45 Nguyễn Viết Hậu 24/04/1986 Hà Tĩnh
46 Phan Văn Đồng 17/11/1988 Hà Tĩnh
47 Nguyễn Thế Anh 25/06/1984 Hà Tĩnh
48 Trần Văn Tuất 07/04/1994 Hà Tĩnh
49 Nguyễn Thanh Tú 28/01/1983 Hà Tĩnh
50 Lê Tuấn Anh 15/08/1993 Nghệ An
51 NGUYỄN VĂN THÀNH 20/11/1983 Nghệ An
52 Nguyễn Quốc Phương 02/11/1990 Nghệ An
53 NGUYỄN THỊ LÝ 10/10/1989 Nghệ An
54 Mai Quang Duy 26/12/1996 Quảng Trị
55 Nguyễn Đức Long 19/05/1983 Quảng Trị
56 Hồ Quốc Huy 26/07/1983 Quảng Trị
57 Nguyễn Minh Chín 23/09/1991 Quảng Trị
58 Lê Đình Trung 04/09/1991 Thanh Hóa
59 Nguyễn Văn Huy 06/04/1988 Bến Tre
60 Hà Đức Duy 03/10/1994 Bình Định
61 Đỗ Thị Thanh 24/12/1997 Hưng Yên
62 Võ Quốc Khánh 25/10/1991 Quảng Bình
63 Phạm Văn Quyền 14/04/1993 Quảng Bình
64 Trần Công Song 02/09/1992 Quảng Nam

Hoàng Minh Thái 19/02/1990 MM

Trần Xuân Viên 26/06/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 01/6/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Bùi Văn Ca 05/10/1988 CBT
2 Phan Tiến Nhâm 10/01/1983 CBT
3 Võ Anh Dũng 12/08/1988 Nghệ An
4 Ngô Minh Khang 23/01/1994 Bắc Ninh
5 Nguyễn Văn Nam 25/01/1998 Bắc Ninh
6 Lê Minh Triết 13/05/1992 Vĩnh Long
7 Nguyễn Trường Giang 25/12/1995 Vĩnh Long
8 Nguyễn Hoàng Luật 05/10/1981 Phú Yên
9 Trần Doãn Đạt 04/11/1994 Thanh Hóa
Tin khác
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 05/06/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (01/06/2017)
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 31/5 đến hết 10/6/2017 (Khóa 13-VH)   (29/05/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 01/6/2017   (28/05/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 31.5.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (28/05/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 29.5.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (25/05/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24.5.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (22/05/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 24/5/2017   (20/05/2017)
Thông báo danh sách người lao động cần bổ sung thông tin   (18/05/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 22.5.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (18/05/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19.5.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (15/05/2017)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước