Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 5/2017DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 31/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Minh Cường 05/09/1984 CBT
2 Nguyễn Văn Phương 04/05/1984 CBT
3 Nguyễn Nguyên Giáp 16/02/1983 CBT
4 Võ Hoàng Minh 11/02/1988 CBT
5 Hồ Phi Long 19/08/1985 CBT
6 Đào Ngọc Thanh 29/12/1987 CBT
7 Đào Minh Trung 20/11/1985 CBT
8 Phan Văn Thông 07/08/1985 CBT
9 Trần Hữu Định 09/09/1982 CBT
10 Lê Công Đức 03/08/1982 CBT
11 Trần Ngọc Nghĩa 22/09/1987 CBT
12 Lê Trọng Sơn 16/09/1984 CBT
13 Ngô Thế Dũng 28/05/1984 CBT
14 Phạm Sỹ Thông 02/05/1982 Hà Tĩnh
15 Trần Văn Đức 04/04/1991 Hà Tĩnh
16 Phan Đức Dũng 02/12/1992 Hà Tĩnh
17 Nguyễn Minh Tường 16/06/1995 Hà Tĩnh
18 Lê Văn Tiệp 04/10/1989 Hà Tĩnh
19 Phan Văn Cường 10/05/1995 Hà Tĩnh
20 Nguyễn Văn Toản 20/11/1990 Thanh Hóa
21 Nguyễn Văn Thuận 19/08/1992 Đắk Lắk
22 Lê Xuân Hải 16/10/1991 Quảng Bình
23 Nguyễn Văn Cường 27/05/1993 Phú Thọ
24 Lê Xuân Biên 14/07/1991 Phú Thọ
25 Vũ Mạnh Trường 05/04/1980 Phú Thọ
26 Nguyễn Thái Sơn 15/12/1992 Phú Thọ
27 Nguyễn Xuân Hùng 05/03/1980 Phú Thọ
28 Nguyễn Công Hùng 18/08/1992 Lai Châu
29 Cao Sơn Tùng 26/09/1985 Phú Thọ
30 Đào Thị Dung 06/07/1991 Phú Thọ
31 Đặng Thu Hằng 04/01/1989 Phú Thọ
32 Lê Thị Thanh Mai 28/10/1989 Phú Thọ
33 Bạch Văn Quang 16/08/1998 Bắc Giang
34 Nguyễn Thị Hạnh 10/02/1989 Bắc Giang
35 Cao Nghiệp 01/01/1994 Quảng Bình
36 Trương Văn Trung 13/07/1987 Quảng Bình
37 Lưu Đức Hạnh 04/12/1982 Quảng Bình
38 Phạm Thị Cúc 10/03/1990 Quảng Bình
39 Lường Văn Hải 18/06/1993 Thanh Hóa
40 Bùi Văn Hiệp 16/02/1990 Thanh Hóa
41 Bùi Văn Quyền 16/08/1992 Thanh Hóa

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 30/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Văn Sơn 27/02/1985 CBT
2 Đồng Văn Hùng 10/06/1985 CBT
3 Phan Xuân Hòa 23/04/1986 CBT
4 Hoàng Văn Dũng 05/10/1987 CBT
5 Nguyễn Đức Minh 23/03/1984 CBT
6 Lê Xuân Trung 06/03/1989 CBT
7 Hồ Sỹ Tuấn 20/05/1989 CBT
8 Lê Văn Hậu 20/07/1984 CBT
9 Nguyễn Văn Dần 21/02/1986 CBT
10 Phạm Chí Cường 23/10/1984 CBT
11 Vũ Văn Tuân 04/04/1981 CBT
12 Đàm Xuân Luận 03/03/1985 CBT
13 Bùi Ngọc Quảng 21/11/1983 CBT
14 Lê Minh Tuấn 20/05/1983 CBT
15 Bùi Xuân thiện 10/11/1990 CBT
16 Nguyễn Sỹ Tú 22/11/1986 CBT
17 Nguyễn Thanh Tân 12/11/1987 CBT
18 Lê Minh Tiến 26/06/1985 CBT
19 Lê Hữu Anh 20/10/1985 CBT
20 Võ Đình Hùng 11/07/1985 CBT
21 Trương Văn Huệ Tâm 03/02/1990 CBT
22 Hồ Văn Nghị 05/01/1989 CBT
23 Trần Văn Quãng 01/01/1986 CBT
24 Vũ Minh Công 01/12/1986 CBT
25 Trần Trung Hân 06/08/1989 CBT
26 Lê Văn Tính 18/07/1986 CBT
27 Đặng Văn Trung 28/08/1984 CBT
28 Mai Xuân Lợi 06/11/1983 CBT
29 Bạch Sỹ Long 06/10/1987 CBT
30 Nguyễn Hoài Nam 30/04/1985 CBT
31 Hoàng Bá Lộc 02/01/1992 Hà Tĩnh
32 Thái Viết Duẩn 05/04/1993 Hà Tĩnh
33 Hoàng Văn Lựu 20/10/1983 Hà Tĩnh
34 Trần Văn Hùng 20/12/1984 Hà Tĩnh
35 Ngô Viết Quang 02/10/1983 Hà Tĩnh
36 Trần Văn May 11/06/1994 Hà Tĩnh
37 Nguyễn Trọng Kiều 16/09/1991 Hà Tĩnh
38 Biện Văn Đức 07/08/1994 Hà Tĩnh
39 Nguyễn Quang Hòa 01/07/1984 Hà Tĩnh
40 Trần Lệ Quyên 26/08/1997 Tuyên Quang
41 Nguyễn Thiện Trí 06/06/1996 Kiên Giang
42 Nguyễn Tiến Quyết 23/05/1987 Thái Nguyên
43 Trần Quang Minh 06/09/1997 Thái Nguyên
44 Đồng Văn Thiện 25/10/1996 Thái Nguyên
45 Nguyễn Thị Dung 14/02/1997 Bắc Giang
46 Đoàn Đỗ Trung 09/06/1996 Bắc Giang
47 Đặng Văn Huy 26/03/1997 Hưng Yên
48 Nguyễn Hoàng Khởi 23/06/1992 Kiên Giang

Nguyễn Dắt Duyên 14/02/1990 MM

Nguyễn Văn Thuận 26/01/1988 MM

Đỗ Văn Thắng 03/05/1990 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 29/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lương Xuân Biên 12/08/1988 CBT
2 Võ Đình Sơn 29/04/1987 CBT
3 Huỳnh Nhựt Anh 19/09/1986 CBT
4 Nguyễn Danh Vệ 19/01/1984 CBT
5 Nguyễn Mạnh Dũng 01/02/1986 CBT
6 Trần Hùng Cường 20/04/1986 CBT
7 Phan Đức Hậu 04/07/1986 CBT
8 Nguyễn Văn Toàn 20/03/1988 CBT
9 Vũ Tiến Thủ 01/12/1979 CBT
10 Nguyễn Văn Tiến 22/06/1986 CBT
11 Đỗ Hoàng Nam 13/10/1988 CBT
12 Vũ Văn Ân 13/01/1984 CBT
13 Nguyễn Khoa Bảo 08/06/1987 CBT
14 Phùng Văn Toản 20/01/1991 CBT
15 Phan Văn Chí Thanh 13/08/1989 CBT
16 Dương Ngọc Hòa 02/03/1988 CBT
17 Đinh Quốc Toàn 15/07/1989 CBT
18 Đinh Bá Thương 26/12/1983 CBT
19 Đặng Văn Thắng 25/11/1981 CBT
20 Lê Văn Đức 06/04/1984 CBT
21 Lê Văn 16/09/1986 CBT
22 Nguyễn Mạnh Cường 21/11/1991 CBT
23 Lê Đình Trung 02/03/1985 CBT
24 Sơn Thương 01/01/1988 CBT
25 Nguyễn Văn Lợi 19/11/1985 CBT
26 Trần Đình Ái 10/02/1985 CBT
27 Nguyễn Văn Trường 19/12/1984 CBT
28 Lê Bách Chiến 09/09/1983 CBT
29 Phan Thanh Liên 14/09/1989 CBT
30 Nguyễn Văn Dụng 16/01/1989 CBT
31 Trịnh Văn Quyết 04/12/1982 CBT
32 Đỗ Đức Phúc 01/05/1982 CBT
33 Lê Trường Sơn 15/08/1981 CBT
34 Nguyễn Hữu Sơn 03/01/1990 CBT
35 Kim Hoàng Giang Việt 14/03/1987 CBT
36 Nguyễn Văn Công 18/03/1989 CBT
37 Nguyễn Tiến Dũng 18/04/1983 CBT
38 Nguyễn Ngọc Hiệp 29/10/1988 CBT
39 Nguyễn Hữu Cương 15/10/1984 CBT
40 Lý Thành Long 23/11/1985 CBT
41 Phạm Trọng Hướng 17/10/1983 CBT
42 Đỗ Xuân Trường 13/07/1985 CBT
43 Đinh Xuân Điệp 10/08/1982 CBT
44 Nguyễn Đình Hùng 12/08/1987 CBT
45 Bùi Hữu Đức 30/04/1985 CBT
46 Nguyễn Huỳnh Nhật Linh 25/12/1984 CBT
47 Nguyễn Đắc Linh 10/02/1986 CBT
48 Hoàng Văn Tường 20/06/1986 CBT
49 Vũ Duy Việt 13/06/1982 CBT
50 Lương Văn Phường 10/07/1987 CBT
51 Nguyễn Đình Khơi 06/08/1985 CBT
52 Nguyễn Khắc Đại 10/09/1984 CBT
53 Nguyễn Đức Hạnh 26/08/1982 CBT
54 Nguyễn Quốc Luật 14/08/1988 CBT
55 Tiêu Văn Thể 02/10/1982 CBT
56 Nguyễn Thành Sơn 04/12/1986 CBT
57 Võ Công Toản 07/01/1987 CBT
58 Thịnh Đức Trung 25/08/1985 CBT
59 Nguyễn Như Tặng 03/02/1987 CBT
60 Đào Văn Bức 12/11/1987 CBT
61 Nguyễn Văn Ngọc 01/03/1991 CBT
62 Đoàn Thanh Thể 02/02/1980 CBT
63 Phạm Thị Thu Trang 09/08/1988 CBT
64 Phạm Văn Khánh 19/10/1983 CBT
65 Trần Thanh Tuấn 03/01/1985 CBT
66 Đặng Quốc Tuân 02/01/1985 CBT
67 Lê Thị Bích Nga 01/01/1990 CBT
68 Trương Thị Hà 12/12/1991 CBT
69 Nguyễn Duy Trường 14/04/1986 CBT
70 Hồng Minh Nhựt 23/11/1982 CBT
71 Hoàng Văn Sơn 05/03/1991 CBT
72 Dương Văn Luân 17/02/1987 CBT
73 Lường Văn Duy 10/09/1983 CBT
74 Lê Hồng Quân 09/08/1990 CBT
75 Phạm Văn Hòa 20/06/1984 CBT
76 Nguyễn Văn Nam 10/02/1986 CBT
77 Nguyễn Văn Quảng 19/11/1986 CBT
78 Nguyễn Viết Thạch 04/03/1989 CBT
79 Bùi Văn Duy 15/05/1985 CBT
80 Trần Văn Lành 01/09/1982 CBT
81 Nguyễn Văn Quyết 17/10/1984 CBT
82 Trần Công Sơn 25/05/1984 CBT
83 Phạm Văn Hợi 14/07/1985 CBT
84 Trịnh Kim Trường 28/09/1986 CBT
85 Trần Công Sơn 06/09/1987 CBT
86 Lê Anh Đức 18/01/1990 CBT
87 Nguyễn Văn Cần 22/07/1984 CBT
88 Trần Văn Thùy 23/06/1984 CBT
89 Nguyễn Huy Hùng 26/09/1990 CBT
90 Nguyễn Văn Định 17/02/1987 CBT
91 Nguyễn Danh Trình 13/07/1986 CBT
92 Trần Ngọc Anh 03/10/1989 CBT
93 Nguyễn Văn Long 11/10/1988 CBT
94 Nguyễn Văn Thương 09/06/1984 Bình Định
95 Võ Duy Thành 19/09/1993 Quảng Bình
96 Nguyễn Quốc Vũ 06/06/1990 Quảng Bình
97 Phạm Văn Sáu 20/12/1994 Quảng Bình
98 Cao Lâm Tuấn 20/11/1989 Quảng Bình
99 Phạm Văn Hảo 03/01/1985 Quảng Bình
100 Lê Thanh Tú 20/09/1991 Quảng Bình
101 Nguyễn Văn Hồng 20/12/1989 Quảng Bình
102 Nguyễn Văn Liệu 04/03/1996 Quảng Bình
103 Nguyễn Nam 20/07/1987 Quảng Bình
104 Phạm Văn Pháp 15/08/1984 Quảng Bình
105 Phan Hữu Thành 02/05/1990 Quảng Bình
106 Trương Văn Hải 28/08/1994 Quảng Bình
107 Phan Văn Sơn 07/10/1985 Quảng Bình
108 Nguyễn Văn Luyến 10/11/1987 Quảng Bình
109 Trần Văn Thịnh 28/08/1984 Quảng Bình
110 Phan Văn Trọng 21/10/1993 Quảng Bình
111 Nguyễn Pháp 05/02/1996 Quảng Bình
112 Nguyễn Văn Dũng 06/02/1983 Quảng Bình
113 Lưu Văn Sự 28/10/1987 Quảng Bình
114 Trịnh Tứ Tuấn 22/05/1996 Thanh Hóa
115 Võ Văn Dũng 07/12/1986 Bình Thuận
116 Phạm Hoàng Huy Thông 12/03/1997 Bình Thuận
117 Nguyễn Cảnh Thắng 01/08/1992 Gia Lai
118 Bùi Văn Hoài 27/01/1991 Hải Phòng
119 Vũ Bá Công 18/07/1986 Hải Phòng
120 Đỗ Thị Thơm 10/12/1987 Tây Ninh
121 Nguyễn Văn Nghĩa 23/10/1984 Bắc Ninh
122 Phạm Đình Phúc 22/12/1993 Hải Phòng
123 Hoàng Mạnh Hiệp 22/09/1994 Hải Phòng
124 Hoàng Đình Duy 06/04/1997 Hải Phòng
125 Võ Văn Biên 24/05/1992 Quảng Bình
126 Nguyễn Quang Vinh 17/03/1991 Quảng Bình
127 Nguyễn Thành Lợi 09/07/1992 Tây Ninh
128 Nguyễn Tấn Giào 09/10/1988 Tây Ninh
129 Hồ Thị Hồng Tươi 22/02/1988 Tây Ninh
130 Nguyễn Thị Mai 06/01/1998 Vĩnh Phúc
131 Nguyễn Văn Lực 26/05/1995 Đắk Lắk
132 Nguyễn Nhật Linh 09/10/1995 Đắk Lắk
133 Phạm Xuân Quyết 25/12/1995 Đắk Lắk
134 Võ Tá Bảo 09/08/1994 Hà Tĩnh
135 Trần Quang Thái 24/02/1982 Hà Tĩnh
136 Đậu Viết Tuấn 15/12/1988 Hà Tĩnh
137 Kiều Văn Quyền 06/10/1989 Hà Tĩnh
138 Nguyễn Anh Thìn 08/04/1988 Hà Tĩnh
139 Nguyễn Duy Đan 02/05/1991 Hải Phòng
140 Ngô Xuân Tâm 23/10/1996 Hải Phòng
141 Nguyễn Văn Trưởng 21/08/1984 Hải Phòng
142 Phạm Văn Võ 26/03/1983 Hải Phòng
143 Nguyễn Văn Hoàn 28/02/1997 Hưng Yên
144 Trân Văn Huy 22/10/1992 Hưng Yên
145 Đào Thị Thu 14/12/1990 Hưng Yên
146 Phạm Trung Nghĩa 12/05/1998 Hưng Yên
147 Đỗ Đức Hiếu 08/07/1998 Hưng Yên
148 Nghiêm Đức Thắng 13/09/1997 Hưng Yên
149 Lưu Thị Hoa 01/02/1994 Lạng Sơn
150 Lê Khắc Minh 05/04/1993 Nghệ An
151 Nguyễn Văn Hưng 02/12/1990 Nghệ An
152 Phạm Văn Thời 06/12/1992 Quảng Ngãi
153 Phạm Minh Viên 14/07/1993 Quảng Ngãi
154 Võ Văn Hùng 29/05/1989 Quảng Ngãi
155 Hữu Thị Chinh 05/09/1996 Hà Nội
156 Bùi Đình Nam 24/08/1996 Nam Định
157 Nguyễn Thị Hoa 20/06/1996 Nam Định
158 Vũ Thị Sen 12/06/1989 Nam Định
159 Nguyễn Phước Bảo Yến 17/02/1989 Bến Tre
160 Lư Mộng Bình 26/11/1996 Bến Tre
161 Đặng Thúy An 26/10/1996 Bến Tre
162 Lê Đức Mạnh 17/11/1991 MM
163 Nguyễn Ngọc Quỳnh 10/10/1980 MM
164 Cao Ngọc Minh 28/06/1990 MM
165 Dương Xuân Khúc 17/12/1976 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 26/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phùng Trọng Tuấn 28/08/1992 CBT
2 Nguyễn Ngọc Sơn 27/10/1987 CBT
3 Đặng Văn Phụng 24/06/1986 CBT
4 Ngô Phước An 29/09/1988 CBT
5 Nguyễn Viết Thuận 16/10/1981 CBT
6 Hồ Hữu Ngọc 30/09/1988 CBT
7 Nguyễn Hữu Thảo 11/10/1984 CBT
8 Đỗ Thành Công 19/02/1986 CBT
9 Nguyễn Bá Phước 10/08/1985 CBT
10 Hồ Văn Dương 07/07/1984 CBT
11 Lê Quang Hưng 14/02/1979 CBT
12 Lê Hữu Huấn 27/06/1985 CBT
13 Lê Xuân Cương 03/01/1981 CBT
14 Trần Đức Kiên 06/11/1985 CBT
15 Trần Quang Tạo 23/06/1986 CBT
16 Nguyễn Văn Chí 20/12/1988 CBT
17 Trương Thanh Phước 09/05/1985 CBT
18 Ngô Văn Quế 14/08/1987 CBT
19 Nguyễn Công Văn 20/08/1988 CBT
20 Võ Thanh Minh 21/06/1984 CBT
21 Trần Tiến Thịnh 01/05/1988 CBT
22 Vũ Hùng Cường 17/02/1989 CBT
23 Nguyễn Việt Quang Vinh 17/07/1985 CBT
24 Châu Kỳ Nam 21/05/1986 CBT
25 Nguyễn Trác Đức 19/09/1989 CBT
26 Đỗ Huy Hoàng 21/12/1990 CBT
27 Vũ Văn Dũng 09/01/1990 CBT
28 Hoàng Văn Trung 10/04/1987 CBT
29 Lê Văn Hải 05/04/1989 CBT
30 Nguyễn Công Sáu 07/02/1985 CBT
31 Nguyễn Bá Thọ 23/08/1982 CBT
32 Nguyễn Văn Dương 04/06/1986 CBT
33 Phạm Văn Tuấn 10/11/1987 CBT
34 Doãn Trọng Dũng 20/12/1990 CBT
35 Nguyễn Thế Phú 24/02/1990 CBT
36 Bạch Long Vũ 17/03/1988 CBT
37 Trần Văn Tân 26/03/1991 CBT
38 Phạm Văn Quyết 14/05/1990 CBT
39 Trương Thu Hà 15/10/1977 CBT
40 Nguyễn Khắc Thanh 08/05/1985 CBT
41 Lê Lệnh Thắng 10/03/1986 CBT
42 Nguyễn Đình Bằng 05/06/1983 CBT
43 Nguyễn Văn Hải 19/10/1985 CBT
44 Lê Trọng Kỷ 10/01/1978 CBT
45 Nguyễn Văn Hải 29/07/1987 CBT
46 Lê Xuân Thắng 17/02/1983 CBT
47 Đào Quốc Kỳ 30/03/1986 CBT
48 Nguyễn Gia Tâm 10/05/1988 CBT
49 Nguyễn Trung Thông 25/03/1981 CBT
50 Đào Quang Lực 20/10/1989 CBT
51 Nguyễn TRọng Chung 14/01/1989 CBT
52 Nguyễn Văn Hiệp 10/12/1986 CBT
53 Nguyễn Xuân Đại 20/11/1991 CBT
54 Nguyễn Huy Lam 09/10/1987 CBT
55 Hoàng Quang Văn 25/08/1986 CBT
56 Nguyễn Duy Vinh 22/04/1988 CBT
57 Võ Duy Toàn 23/05/1992 CBT
58 Đỗ Tiến Sỹ 01/09/1986 CBT
59 Phùng Đức Tuấn 28/06/1986 CBT
60 Phạm Huy Toàn 03/04/1985 CBT
61 Nguyễn Văn Thiện 20/04/1983 CBT
62 Trần Văn Ka 27/09/1981 CBT
63 Trương Thành An 15/03/1992 CBT
64 Vương Xuân Quang 08/11/1986 CBT
65 Nguyễn Văn Cương 23/02/1990 CBT
66 Hà Quang Hiếu 22/02/1984 CBT
67 Nguyễn Xuân Cường 12/03/1986 CBT
68 Nguyễn Quốc Cường 15/10/1983 CBT
69 Đào Huy Chung 08/02/1984 CBT
70 Lê Hữu Định 23/06/1985 CBT
71 Đinh Văn Dũng 07/08/1983 CBT
72 Nguyễn Hữu Thương 28/12/1984 CBT
73 Nguyễn Văn lành 04/04/1986 CBT
74 Đặng Đình Thuyết 15/10/1979 CBT
75 Nguyễn Đăng Sơn 19/12/1983 CBT
76 Lương Kim Đội 04/02/1988 Phú Yên
77 Nguyễn Văn Thơ 22/02/1984 Phú Yên
78 Nguyễn Đức Tính 01/08/1987 Quảng Trị
79 Hồ Đình Nam 27/12/1992 Đồng Nai
80 Nguyễn Trường Lưu 18/09/1991 Hà Tĩnh
81 Lê Văn Điền 26/07/1987 Hà Tĩnh
82 Nguyễn Văn Hoàng 09/12/1996 Hà Tĩnh
83 Lê Văn Trong 20/01/1983 Hà Tĩnh
84 Trần Trọng Nho 18/03/1987 Hà Tĩnh
85 Nguyễn Quốc Hiệp 25/12/1987 Hà Tĩnh
86 Nguyễn Tiến Hậu 22/02/1992 Hà Tĩnh
87 Hồ Bá Vượng 02/01/1987 Hà Tĩnh
88 Phạm Hồng Luân 24/07/1987 Hà Tĩnh
89 Phùng Xuân Chiến 08/11/1992 Hà Tĩnh
90 Hồ Ngọc Vinh 12/05/1990 Hà Tĩnh
91 Đoàn Bá Linh 04/11/1992 Hải Dương
92 Bùi Mạnh Hùng 29/04/1994 Hòa Bình
93 Nguyễn Ý Huy 23/03/1991 Quảng Nam
94 Nguyễn Hồng Linh 07/05/1984 Quảng Ngãi
95 Võ Quốc Hùng 06/11/1992 Quảng Ngãi
96 Nguyễn Tiến Sĩ 23/08/1978 Quảng Nam
97 Đặng Văn Sơn 13/10/1985 Quảng Nam
98 Lưu Thanh Hoàng 11/01/1981 Cà Mau
99 Đặng Quốc Thắng 10/03/1991 Đồng Nai
100 Đặng Thế Thanh 26/10/1978 Hà Tĩnh
101 Trần Văn Đường 05/06/1986 Hà Tĩnh
102 Nguyễn Chí Thăng 09/11/1996 Hà Tĩnh
103 Trần Minh Hải 22/09/1984 Hà Tĩnh
104 Trần Xuân Huyên 23/04/1991 Hà Tĩnh
105 Lê Văn Thiên 10/11/1985 Hà Tĩnh
106 Phan Thị Hương 03/10/1995 Hà Tĩnh
107 Trần Sĩ Đức 10/01/1990 Hà Tĩnh
108 Đặng Văn Cường 05/04/1988 Hà Tĩnh
109 Phạm Ngọc Lân 07/12/1991 Hà Tĩnh
110 Nguyễn Thị Oanh 04/09/1991 Nam Định
111 Phan Nam Dương 20/09/1988 Quảng Ngãi
112 Lý Văn Tâm 08/03/1978 Quảng Ngãi
113 Diệp Thanh Hà 18/03/1998 Bắc Giang
114 Hoàng Văn Tân 05/05/1998 Bắc Giang
115 Đào Thị Trang 16/07/1988 Bắc Kạn
116 Trịnh Thị Diễm Phương 25/07/1990 Cần Thơ
117 Lê Quang Bình 10/01/1998 Hà Tĩnh
118 Phan Đình Phượng 10/06/1995 Hà Tĩnh
119 Nguyễn Văn Đình 23/10/1996 Hà Tĩnh
120 Trần Văn Lâm 26/03/1995 Hà Tĩnh
121 Nguyễn Đình Bảo 16/07/1989 Hà Tĩnh
122 Dương Xuân Hải 22/12/1995 Hà Tĩnh
123 Trần Tiến Đại 25/08/1996 Hà Tĩnh
124 Lê Khắc Tiệp 17/06/1981 Hòa Bình
125 Dương Văn Tường 10/02/1993 Hòa Bình
126 Hoàng Văn Danh 04/12/1985 Nam Định
127 Trần Đình Cương 08/08/1993 Quảng Trị
128 Nguyễn Thị Hạnh 27/12/1991 Quảng Trị
129 Nguyễn Văn Quý 19/10/1989 Quảng Trị
130 Nguyễn Văn Thương 02/01/1995 Quảng Trị
131 Hồ Văn Thịnh 14/02/1993 Quảng Trị
132 Trần Ngọc Pháp 22/10/1991 Quảng Trị
133 Hoàng Văn Long 21/02/1988 Quảng Trị
134 Nguyễn Đăng Luân 19/12/1997 Vĩnh Phúc
135 Nguyễn Thị Thanh Bình 26/10/1992 Vĩnh Phúc
136 Phạm Ngọc Lân 07/12/1991 MM
137 Ngô Quý Quân 20/08/1990 MM
138 Nguyễn Minh Cường 09/09/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 25/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Phú Trường 10/05/1985 CBT
2 Đỗ Thị Tuyết Ngọc 02/03/1987 CBT
3 Nguyễn Văn Duy 27/02/1985 CBT
4 Nguyễn Văn Bang 26/03/1992 CBT
5 Nguyễn Minh Hải 02/09/1985 CBT
6 Cao Thanh Tiến 22/03/1986 CBT
7 Đào Văn Long 08/04/1989 CBT
8 Nguyễn Xuân trường 02/01/1989 CBT
9 Trịnh Duy Dũng 18/03/1987 CBT
10 Hạ Duy Tập 12/01/1987 CBT
11 Nguyễn Văn Vinh 20/03/1983 CBT
12 Trương Văn Dụng 10/06/1984 CBT
13 Phan Thành Tâm 20/08/1984 CBT
14 Bùi Văn Hải 14/06/1981 CBT
15 Đào Quốc Hội 01/10/1989 CBT
16 Ngô Tiến Tĩnh 15/04/1986 CBT
17 Phan Văn Ngọc 01/02/1984 CBT
18 Nguyễn Văn Đoàn 10/07/1990 CBT
19 Phạm Tùng 20/02/1984 CBT
20 Hoàng Văn Cường 24/07/1985 CBT
21 Nguyễn Hữu tuệ 05/08/1988 CBT
22 Nguyễn Văn Ngọc 06/03/1987 CBT
23 Nguyễn Văn Sáng 24/08/1980 CBT
24 Dinh Manh Uy 20/04/1986 CBT
25 Hoàng Nghĩa Ngân 07/08/1984 CBT
26 Lê Văn Tuân 06/06/1984 CBT
27 Trần Lê Lâm 16/06/1982 CBT
28 Nguyễn Văn Lạng 30/07/1985 CBT
29 Ngô Thế Quyền 08/03/1978 CBT
30 Nguyễn Hữu Thành 24/07/1983 CBT
31 Đỗ Văn Thương 21/05/1984 CBT
32 Đoàn Trọng Huế 10/12/1986 CBT
33 Ma Xuân Hoàn 20/11/1987 CBT
34 Ngô Đức Kim 18/08/1989 CBT
35 Dư Đức Hùng 09/10/1989 CBT
36 Đỗ Quang Trung 07/03/1982 CBT
37 Phạm Tiến Khởi 15/09/1987 CBT
38 Đinh Văn Điển 03/09/1984 CBT
39 Phan Văn Tiến 16/06/1985 Thanh Hóa
40 Trần Văn Khải 12/09/1989 Quảng Ninh
41 Phạm Văn Tùng 15/10/1987 Lạng Sơn
42 Nông Văn Sơn 09/02/1983 Lạng Sơn
43 Tạ Quốc Sang 10/10/1985 Quảng Trị
44 Lê Minh Tuấn 02/02/1986 Quảng Trị
45 Võ Khắc Huy 19/02/1993 Quảng Trị
46 Nguyễn Minh Châu 15/06/1987 Quảng Trị
47 Trương Quang Đoàn 24/10/1985 Quảng Trị
48 Nguyễn Kiên Cường 28/09/1992 Quảng Trị
49 Trần Văn Hoàng 10/11/1980 Quảng Trị
50 Nguyễn Văn Tình 16/09/1984 Quảng Trị
51 Nguyễn Thanh Tuân 09/05/1989 Quảng Trị
52 Nguyễn Thị Lan 24/06/1991 Quảng Trị
53 Ngô Văn Sáu 01/03/1998 Quảng Trị
54 Nguyễn Hoài Bảo 10/10/1994 Quảng Trị
55 Bùi Văn Tuấn 24/09/1992 Quảng Trị
56 Lê Xuân Hùng 08/08/1988 Quảng Trị
57 Lê Văn Khắc 18/11/1994 Quảng Trị
58 Ngô Anh 01/01/1983 Quảng Trị
59 Phạm Tuấn Anh 29/07/1996 TP Hồ Chí Minh
60 Hồ Quốc Bữu 27/08/1985 TP Hồ Chí Minh
61 Phạm Minh Dũng 15/02/1977 Thanh Hóa
62 Nguyễn Khắc Tiệp 10/01/1994 Đắk Nông
63 Kim Văn Chiến 04/02/1989 Lào Cai
64 Nguyễn Văn Thịnh 04/03/1988 Quảng Bình
65 Nguyễn Văn Trường 10/06/1995 Quảng Bình
66 Đoàn Văn Khánh 10/04/1989 Quảng Bình
67 Trần Văn Sơn 05/11/1990 Quảng Bình
68 Nguyễn Văn Thuận 17/10/1992 Sơn La
69 Cao Ngọc Sơn 10/06/1998 Thanh Hóa
70 Lê Đình Thắng 20/06/1992 Thanh Hóa
71 Lê Bá Thoảng 07/08/1989 Bắc Ninh
72 Nguyễn Văn Bắc 22/06/1997 Bắc Ninh
73 Trần Văn Hậu 30/12/1989 Bến Tre
74 Trần Thanh Lâm 13/10/1991 Bến Tre
75 Đặng Văn Đức 13/09/1993 Đắk Nông
76 Nguyễn Văn Thông 10/05/1994 Ninh Bình
77 Trần Đình Thăng 14/08/1987 Ninh Bình
78 Trần Văn Hải 24/03/1995 Ninh Bình
79 Đinh Công Dẫn 20/02/1985 Ninh Bình
80 Trần Ngọc Quỳnh 05/11/1993 Ninh Bình
81 Nguyễn Văn Tuấn 10/08/1992 Quảng Bình
82 Hoàng Sỹ 15/03/1996 Quảng Bình
83 Trương Khánh Hùng 16/04/1985 Quảng Bình
84 Dương Thanh Liêm 24/09/1989 Thái Bình
85 Đặng Quốc Trường 07/12/1989 Thái Bình
86 Nguyễn Duy Thiệu 01/07/1991 Thái Bình
87 Phạm Thị Vẻ 12/06/1985 Thái Bình
88 Lê Văn Thuận 25/09/1993 Thanh Hóa
89 Nguyễn Duy Linh 05/05/1982 Thanh Hóa
90 Lê Văn Dũng 22/01/1994 Thanh Hóa
91 Lê Bá Đức Anh 29/09/1997 Thanh Hóa
92 Tạ Anh Minh 24/02/1997 Thanh Hóa
93 Phạm Văn Đại 12/10/1996 Thanh Hóa
94 Hà Công Hướng 02/01/1982 Thanh Hóa
95 Đinh Văn Tuấn 03/07/1997 Thanh Hóa
96 Trịnh Văn Hùng 15/05/1998 Thanh Hóa
97 Trần Thị Hà 10/01/1989 Thanh Hóa
98 Lê Thị Ngân 25/05/1987 Thanh Hóa
99 Phạm Văn Duy 22/09/1993 Thừa Thiên Huế
100 Trần Văn Tiền 01/06/1996 TP Hồ Chí Minh
101 Nguyễn Thị Diễm Thúy 20/04/1985 Vĩnh Long
102 Phạm Thị Bé Nguyên 04/06/1988 Vĩnh Long
103 Nguyễn Thị Oanh 04/09/1991 MM
104 Nguyễn Văn Hưng 02/12/1990 MM
105 Nguyễn Đình Sáng 07/11/1982 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 24/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Công Sơn 29/06/1984 CBT
2 Bùi Đình Chương 03/12/1981 CBT
3 Tống Bá Tú 08/04/1986 CBT
4 Vũ Công Duy 14/01/1984 CBT
5 Nguyễn Văn Hân 13/11/1989 CBT
6 Phạm Phú Quí 26/06/1986 CBT
7 Lê Đình An 21/11/1983 CBT
8 Nguyễn Văn Trọng 12/07/1985 CBT
9 Đỗ Văn Chỉnh 19/09/1988 CBT
10 Phan Vũ Linh 07/05/1989 Cần Thơ
11 Hồ Sỹ Đức 08/10/1997 Gia Lai
12 Nguyễn Thị Ngát 05/07/1994 Hà Nam
13 Dương Văn Nghị 03/08/1989 Hà Nam
14 Nguyễn Thành Khang 07/11/1990 Hà Nội
15 Nguyễn Văn Hiệp 20/10/1990 Hà Nội
16 Nguyễn Như Vũ 07/07/1991 Hà Nội
17 Phan Thanh Phong 11/11/1991 Hậu Giang
18 Lâm Văn Đồng 08/10/1992 Hậu Giang
19 Ngô Đức Hoàng 25/01/1990 Quảng Bình
20 Nguyễn Văn Đại 27/06/1985 Quảng Bình
21 Hoàng Văn Minh 19/11/1995 Quảng Bình
22 Đào Văn Đức 10/04/1989 Quảng Bình
23 Phạm Nam 29/09/1989 Quảng Bình
24 Đinh Thanh Hiến 10/10/1988 Quảng Bình
25 Nguyễn Duy Phương 10/08/1993 Quảng Bình
26 Trần Khanh 28/11/1987 Bắc Giang
27 Đào Ngọc Hội 16/06/1997 Bắc Giang
28 Hồ Thị Vân 15/09/1990 Bắc Giang
29 Hồ Văn Quỳnh 02/08/1997 Bắc Giang
30 Hà Văn Sang 26/04/1998 Bắc Giang
31 Dương Văn Linh 14/10/1989 Bắc Giang
32 Nguyễn Minh Hải 29/04/1998 Bắc Giang
33 Đặng Minh Hải 30/07/1995 Bắc Giang
34 Phạm Thị Ánh 12/12/1990 Bắc Giang
35 Vũ Văn Thuyên 31/05/1998 Bắc Giang
36 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/06/1998 Hà Nội
37 Nguyễn Thị Kim Cúc 29/03/1995 Hà Nội
38 Đỗ Thị Đường 16/02/1992 Hà Nội
39 Nguyễn Thị Phương 10/07/1997 Hà Nội
40 Nguyễn Thị Nguyệt 04/09/1992 Hà Nội
41 Đào Ngọc Sáng 15/09/1978 Hà Nội
42 Lê Văn Đáp 10/03/1991 Hà Nội
43 Nguyễn Thị Quyên 10/12/1994 Hà Nội
44 Đào Thị Thương 26/12/1996 Hà Nội
45 Trần Thị Thảo Linh 02/06/1996 Hà Nội
46 Nguyễn Trọng Phong 13/05/1998 Hà Nội
47 Đặng Thị Bộ 28/08/1995 Hà Nội
48 Vương Thị Thanh Hoa 05/03/1998 Hà Nội
49 Lâm Văn Thanh 09/10/1995 Hậu Giang
50 Ngô Quốc Thuận 29/09/1990 Hậu Giang
51 Trương Thị Mỹ Kim 08/08/1986 Hậu Giang
52 Nguyễn Dũng Em 10/08/1991 Hậu Giang
53 Nguyễn Công Nhất 11/01/1998 Nam Định
54 Trịnh Văn Bình 13/10/1991 Nam Định
55 Lã Văn Nhiên 25/12/1997 Nam Định
56 Đàm Văn Đạt 10/04/1994 Nam Định
57 Đặng Văn Đông 20/01/1982 Nam Định
58 Nguyễn Thọ Đức 01/01/1998 Quảng Bình
59 Võ Đức Hùng 20/11/1991 Quảng Bình
60 Hoàng Văn Lưu 14/07/1995 Quảng Bình
61 Nguyễn Mạnh Dũng 06/04/1995 Quảng Bình
62 Võ Toản 06/09/1985 Quảng Bình

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 23/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Võ Thị Diễm My 25/02/1988 CBT
2 Nguyễn Tuấn Anh 17/08/1991 CBT
3 Lê Kinh Thân 16/10/1992 CBT
4 Phùng Văn Long 12/01/1989 CBT
5 Nguyễn Văn Hướng 01/08/1981 CBT
6 Dương Trường Vũ 13/05/1988 CBT
7 Nguyễn Đăng Cường 05/06/1986 CBT
8 Lương Văn Lâm 22/12/1984 CBT
9 Hà Minh Quân 17/01/1988 CBT
10 Thích Thiện Tâm 19/11/1988 CBT
11 Nguyễn Văn Thắng 19/08/1985 CBT
12 Lê Văn Duy 09/10/1988 CBT
13 Nguyễn Như Quỳnh 13/07/1987 CBT
14 Nguyễn Văn Thuận 14/06/1987 Quảng Nam
15 Trần Văn Tân 26/03/1991 Quảng Nam
16 Hồ Đức Tài 15/09/1995 Nghệ An
17 Đặng Văn Tấn 20/06/1985 Quảng Nam
18 Đặng Tấn Ba 03/02/1987 Quảng Nam
19 Đoàn Thanh Duy 25/05/1992 Bến Tre
20 Nguyễn Cao Lạc 01/11/1984 Bến Tre
21 Nguyễn Đăng Lương 10/04/1985 Bình Dương
22 Ngô Xuân Định 25/08/1996 Đắk Lắk
23 Nguyễn Minh Hoàng 21/10/1991 Đắk Lắk
24 Lê Hữu Lợi 10/12/1992 Hà Tĩnh
25 Nguyễn Hoàng Phúc 14/05/1995 Hà Tĩnh
26 Đặng Thế Hoàn 02/09/1986 Hà Tĩnh
27 Phạm Văn Dũng 04/04/1997 Hà Tĩnh
28 Hoàng Văn Cường 06/04/1990 Hà Tĩnh
29 Nguyễn Văn Anh 11/06/1996 Hà Tĩnh
30 Hoàng Văn Anh 06/09/1995 Hà Tĩnh
31 Trương Văn Ba 15/05/1986 Hà Tĩnh
32 Lê Thanh Huệ 12/05/1990 Hà Tĩnh
33 Nguyễn Tiến Thiệp 18/07/1989 Hà Tĩnh
34 Nguyễn Đình Quang 18/08/1997 Hà Tĩnh
35 Phan Thái Anh 01/05/1993 Hà Tĩnh
36 Trần Văn Long 17/01/1988 Hà Tĩnh
37 Phan Văn Thảo 14/03/1995 Hà Tĩnh
38 Nguyễn Văn Dũng 30/01/1988 Hà Tĩnh
39 Nguyễn Văn Tuấn 26/03/1989 Hà Tĩnh
40 Nguyễn Văn Dũng 02/06/1995 Hà Tĩnh
41 Phan Văn Cảnh 10/04/1986 Kiên Giang
42 Bùi Công Toàn 07/12/1995 Nghệ An
43 Hoàng Quang Hóa 08/10/1988 Quảng Bình
44 Nguyễn Tấn Dũng 04/10/1993 Quảng Bình
45 Tân Việt 20/02/1987 Quảng Nam
46 Nguyễn Tấn Đạo 03/02/1988 Quảng Nam
47 Nguyễn Văn Năm 05/11/1989 Quảng Nam
48 Nguyễn Minh Thái 12/12/1988 Quảng Nam
49 Trịnh Thái Sơn 06/02/1990 Thanh Hóa
50 Hoàng Văn Nam 16/09/1992 Thanh Hóa
51 Nguyễn Minh Châu 15/06/1997 Thanh Hóa
52 Trương Thị Viên 20/05/1989 Thanh Hóa
53 Phạm Văn Long 03/10/1987 Vĩnh Phúc
54 Dương Gia Huy 18/09/1996 Hà Tĩnh
55 Đặng Minh Tân 20/01/1992 Hà Tĩnh
56 Nguyễn Văn Thắng 03/11/1996 Hà Tĩnh
57 Nguyễn Thành Vũ 29/06/1987 Hà Tĩnh
58 Nguyễn Xuân Vinh 20/08/1985 Hà Tĩnh
59 Phan Văn Đông 10/05/1986 Hà Tĩnh
60 Hoàng Quốc Cường 06/07/1998 Bắc Giang
61 Nguyễn Văn Mạnh 20/02/1987 Bắc Giang
62 Nguyễn Văn Sơn 27/08/1989 Bắc Giang
63 Nguyễn Văn Khanh 15/10/1992 Bắc Giang
64 Trần Minh Phú 05/10/1987 Bến Tre
65 Phan Văn Phương 29/08/1995 Đắk Lắk
66 Nguyễn Văn Thông 13/08/1994 Đắk Lắk
67 Hồ Ngọc Chiến 05/05/1997 Đắk Lắk
68 Nguyễn Văn Nam 17/03/1990 Hưng Yên
69 Võ Văn Nguyên 21/02/1994 Kiên Giang
70 Nguyễn Khắc Duy 12/02/1978 Kiên Giang
71 Cao Văn Thái 21/01/1995 Nghệ An
72 Nguyễn Văn Quan 26/09/1991 Nghệ An
73 Hoàng Văn Thành 03/05/1998 Nghệ An
74 Trần Ngọc Đức 25/05/1997 Nghệ An
75 Hà Quang Quân 26/07/1987 Nghệ An
76 Nguyễn Huy Túy 07/12/1988 Nghệ An
77 Lê Ngọc Đức 20/11/1995 Nghệ An
78 Trần Văn Thông 10/07/1989 Ninh Bình
79 Đinh Mạnh Tùng 07/07/1990 Ninh Bình
80 Nguyễn Văn Hùng 15/03/1995 Ninh Bình
81 Phạm Việt Hùng 08/12/1990 Ninh Bình
82 Nguyễn Duy Hiếu 03/08/1987 Quảng Bình
83 Nguyễn Thanh Thuyết 06/01/1986 Quảng Trị
84 Nguyễn Văn Nghĩa 15/10/1979 Quảng Trị
85 Phạm Thanh Hải 01/10/1980 Quảng Trị
86 Nguyễn Văn Lâm 13/06/1990 Quảng Trị
87 Nguyễn Thị Hiền 20/07/1986 Thanh Hóa
88 Trương Văn Tuấn 15/09/1990 Thanh Hóa
89 Phạm Hoàng Anh 10/10/1988 Thanh Hóa
90 Nguyễn Quốc Vương 10/09/1993 Thanh Hóa
91 Nguyễn Hữu Mạnh 20/10/1981 Thanh Hóa
92 Nguyễn Kim Mến 08/09/1986 Tiền Giang
93 Nguyễn Văn Lớn 02/03/1991 Tiền Giang
94 Phạm Văn Anh 20/12/1996 Quảng Bình
95 Bùi Tấn Pháp 16/12/1989 Quảng Nam
96 Trần Phú Lợi 05/09/1985 MM
97 Nguyễn Anh Tuấn 10/06/1980 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 22/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Thị Diệu 17/04/1992 CBT
2 Đậu Văn thông 13/12/1984 CBT
3 Nguyễn Quang Hiệp 12/06/1988 CBT
4 Trần Văn Hà 05/04/1977 CBT
5 Nguyễn Duy Tiến 12/10/1986 CBT
6 Nguyễn Xuân Hà 08/03/1990 CBT
7 Nguyễn Doãn Hiện 29/06/1976 CBT
8 Dương Văn Được 23/11/1984 CBT
9 Nguyễn Văn Quang 01/08/1989 CBT
10 Nguyễn Thị Thùy Dung 17/10/1984 CBT
11 Thái Đình Nam 25/11/1991 CBT
12 Phạm Bá Quang 10/10/1989 CBT
13 Đào Anh Quang 17/11/1987 CBT
14 Tăng Văn Hưng 13/07/1988 CBT
15 Trương Trọng Hiền 20/10/1980 CBT
16 Nguyễn Văn Hùng 07/10/1984 CBT
17 Đặng Thanh Tùng 10/12/1986 CBT
18 Chu Văn Hướng 15/02/1988 CBT
19 Nguyễn Đức Trọng 21/11/1987 CBT
20 Trần Anh Tiến 10/08/1984 CBT
21 Nguyễn Duy Hiếu 25/09/1989 CBT
22 Đặng Văn Quỳnh 15/07/1987 CBT
23 Phạm Kim Hóa 13/02/1986 CBT
24 Đặng Văn Được 02/01/1985 CBT
25 Ngô Văn Sơn 08/03/1986 CBT
26 Nguyễn Văn Luận 18/08/1986 CBT
27 Tống Văn Trung 18/12/1987 CBT
28 Trần Thanh Tâm 23/02/1989 CBT
29 Phạm Viết Cường 03/11/1982 CBT
30 Trần Minh Chiến 08/03/1997 Quảng Trị
31 Nguyễn Công Vinh 04/10/1983 Quảng Trị
32 Hồ Ngọc Linh 08/12/1993 Quảng Trị
33 Nguyễn Đức Mua 01/02/1987 Quảng Trị
34 Trần Văn Khuê 28/04/1993 Quảng Trị
35 Trương Văn Phi 30/06/1990 Quảng Trị
36 Trần Quốc Tuấn 17/09/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
37 Ngô Phi Long 10/08/1991 Hà Tĩnh
38 Hoàng Văn Anh Tý 18/10/1994 Hà Tĩnh
39 Lê Văn Hoán 16/10/1981 Hà Tĩnh
40 Nguyễn Doãn Đạt 13/09/1995 Hà Tĩnh
41 Trần Văn Ba 06/08/1990 Hà Tĩnh
42 Hoàng Văn Thanh 06/03/1994 Hà Tĩnh
43 Lê Văn Sơn 02/01/1994 Hà Tĩnh
44 Trần Lanh 05/04/1988 Phú Yên
45 Cao Dạ 01/01/1992 Quảng Bình
46 Phạm Văn Phong 08/03/1994 Quảng Bình
47 Bùi Văn Hân 20/06/1987 Quảng Ngãi
48 Bùi Minh Hiếu 11/04/1994 Quảng Ngãi
49 Phan Thanh Tùng 12/02/1991 Quảng Ngãi
50 Nguyễn Thanh Phú 10/11/1990 Quảng Ngãi
51 Trần Xuân Tâm 24/04/1984 Quảng Trị
52 Trần Ngọc Viện 03/07/1982 Quảng Trị
53 Nguyễn Mạnh Hùng 23/07/1991 Quảng Trị
54 Nguyễn Minh Tá 20/02/1996 Thanh Hóa
55 Ngô Văn Tuân 14/07/1989 Thanh Hóa
56 Nguyễn Đình Tập 25/10/1994 Bà Rịa - Vũng tàu
57 Nguyễn Văn Hạnh 01/10/1991 Bà Rịa - Vũng tàu
58 Đào Văn Đạt 16/11/1997 Bắc Giang
59 Lương Văn Ninh 27/08/1992 Bắc Giang
60 Nguyễn Văn Kha 20/02/1991 Bạc Liêu
61 Bùi Thị Nghĩa 12/08/1992 Bắc Ninh
62 Lê Văn Ái 06/11/1993 Bắc Ninh
63 Hà Thế Tâm 30/11/1997 Bắc Ninh
64 Nguyễn Văn Lộc 09/09/1996 Bắc Ninh
65 Nguyễn Phương Linh 27/05/1985 Bến Tre
66 Nguyễn Văn Bạn 18/11/1991 Bến Tre
67 Trần Kim Luân 07/05/1990 Bình Định
68 Hồ Văn An 30/05/1991 Bình Định
69 Nguyễn Minh Đạt 20/05/1994 Bình Phước
70 Phạm Văn Quân 26/09/1989 Hải Phòng
71 Đinh Văn Hoan 08/08/1993 Hải Phòng
72 Phan Đình Tấn 19/11/1991 Hải Phòng
73 Nguyễn Đỗ Tân 23/09/1992 Hòa Bình
74 Nguyễn Vạn Quý 10/07/1994 Nghệ An
75 Lê Thạc Ngọc 30/10/1991 Nghệ An
76 Nguyễn Khắc Điệp 09/01/1990 Nghệ An
77 Bùi Đặng Đức 16/06/1993 Nghệ An
78 Nguyễn Minh Tiến 15/08/1996 Nghệ An
79 Lê Quang Hữu 09/09/1984 Nghệ An
80 Lê Văn Tú 24/09/1993 Nghệ An
81 Cao Hữu Pháp 05/08/1994 Quảng Bình
82 Nguyễn Ngọc Hải 26/07/1995 Quảng Bình
83 Nguyễn Văn Hậu 10/03/1989 Quảng Bình
84 Hoàng Chí Công 01/01/1986 Quảng Bình
85 Nguyễn Văn Long 04/11/1986 Quảng Bình
86 Nguyễn Văn Tiến 02/02/1992 Quảng Bình
87 Phạm Văn Tuân 08/12/1987 Thái Bình
88 Dương Văn Tiến 05/06/1987 Thanh Hóa
89 Mai Văn Hùng 15/11/1996 Thanh Hóa
90 Lê Văn Duẩn 22/03/1993 Thanh Hóa
91 Nguyễn Đình Qúi 19/07/1993 Thanh Hóa
92 Phạm Thanh Sơn 06/02/1987 Quảng Bình
93 Nguyễn Văn Nam 14/06/1989 Quảng Bình
94 Nguyễn Tiến Cường 16/11/1996 Quảng Bình
95 Lê Xuân Nhân 09/08/1993 Quảng Bình
96 Trần Công Viện 01/04/1992 Quảng Bình
97 Phan Khắc Sửu 25/09/1985 Quảng Bình
98 Nguyễn Tiến Mạnh 29/10/1996 Quảng Bình
99 Vũ Văn Hà 02/08/1992 Thanh Hóa
100 Trần Ngọc Long 20/10/1979 Thanh Hóa
101 Dương Văn Sơn 03/07/1989 Bắc Giang
102 Trần Ngọc Thấm 29/09/1992 Bến Tre
103 Nguyễn Cao Kỳ 04/09/1987 Nghệ An
104 Nguyễn Xuân Quyết 05/08/1994 Nghệ An

Phan Khắc Sửu 25/09/1985 MM

Nguyễn Duy Thiệu 01/07/1991 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 19/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Văn Vinh 03/06/1989 CBT
2 Phạm Hồng Công 01/08/1989 CBT
3 Nguyễn Tuấn 01/11/1983 CBT
4 Nguyễn Khương Duy 10/08/1986 CBT
5 Nguyễn Văn Thọ 26/12/1986 CBT
6 Đỗ Văn Ngọc 15/01/1988 CBT
7 Nguyễn văn Phồn 04/01/1988 CBT
8 Vũ Hoàng Phi 16/11/1980 CBT
9 Nguyễn Thanh Tùng 07/06/1991 Quảng Bình
10 Hồ Anh Tuấn 04/01/1992 Quảng Bình
11 Dương Anh Khánh 02/07/1995 Hà Tĩnh
12 Nguyễn Văn Tú 18/02/1992 Hà Tĩnh
13 Lưu Đức Anh 14/07/1995 Hà Tĩnh
14 Võ Văn Lâm 22/02/1997 Hà Tĩnh
15 Hoàng Công Thắng 15/06/1992 Hà Tĩnh
16 Phạm Văn Sơn 05/08/1992 Quảng Bình
17 Mai Xuân Thành 16/10/1985 Quảng Bình
18 Hoàng Văn Hải 04/06/1993 Quảng Bình
19 Nguyễn Thanh Hùng 06/07/1993 Quảng Bình
20 Hoàng Quân 04/01/1984 Quảng Bình
21 Phạm Viết Giang 03/06/1984 Quảng Bình
22 Nguyễn Văn Ánh 18/08/1986 Quảng Bình
23 Hoàng Pháo 15/05/1988 Quảng Bình
24 Nguyễn Văn Ngữ 08/02/1985 Quảng Bình
25 Nguyễn Văn Nam 20/08/1991 Quảng Bình
26 Phạm Văn Quản 30/01/1993 Quảng Bình
27 Trần Văn Hải 06/02/1985 Hà Nội
28 Đỗ Duy Tuấn 01/08/1992 Hà Nội
29 Nguyễn Minh Đức 05/07/1991 Hà Nội
30 Vương Sỹ Dương 14/11/1995 Hà Nội
31 Vũ Thị Uyên 29/05/1990 Hà Nội
32 Nguyễn Quế Việt 17/03/1993 Hà Nội
33 Đỗ Thị Xuân 05/07/1995 Hà Nội
34 Nguyễn Thị Hân 16/03/1997 Hà Nội
35 Nguyễn Việt Đức 21/12/1993 Nghệ An
36 Nguyễn Đức Nhâm 09/11/1992 Phú Thọ
37 Vũ Việt Dũng 02/04/1991 Phú Thọ
38 Nguyễn Thị Thu Hường 06/09/1993 Phú Thọ
39 Hà Thị Yên 02/10/1991 Phú Thọ
40 Trần Văn Thành 29/08/1993 Phú Thọ
41 Mai Văn Luận 01/01/1989 Quảng Bình
42 Nguyễn Văn Hải 10/04/1997 Quảng Bình
43 Hồ Vĩnh Khang 15/10/1991 Quảng Bình
44 Phạm Văn Tuấn 09/06/1994 Quảng Bình
45 Nguyễn Đức 11/06/1987 Quảng Bình
46 Nguyễn Nhật 15/10/1983 Quảng Bình
47 Mai Văn Hải 10/06/1986 Quảng Bình
48 Lê Thanh Tuấn 11/08/1986 Quảng Bình
49 Thiều Quang Thủy 15/09/1984 Yên Bái
50 Nguyễn Văn Thành 28/06/1982 LĐMM
51 Hoàng Văn Hòa 01/12/1983 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 18/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Công Đan 09/07/1988 Hà Tĩnh
2 Hoàng Văn Thiện 03/02/1996 Hà Tĩnh
3 Phan Xuân Hữu 08/12/1992 Hà Tĩnh
4 Từ Văn Thành 10/06/1979 Hà Tĩnh
5 Kiều Văn Nghệ 25/01/1997 Hà Tĩnh
6 Hồ Quốc Toản 03/01/1986 Hà Tĩnh
7 Trần Văn Bồng 07/08/1992 Hà Tĩnh
8 Nguyễn Văn Hướng 15/08/1985 Hà Tĩnh
9 Phạm Văn Kỳ 01/07/1988 Hà Tĩnh
10 Hà Đức Cương 03/11/1984 Hà Tĩnh
11 Phan Tiến Hải 06/07/1989 Hà Tĩnh
12 Nguyễn Xuân Nguyên 15/05/1987 Hà Tĩnh
13 Nguyễn Văn Phương 10/06/1984 Hà Tĩnh
14 Nguyễn Văn Nam 09/04/1990 Hà Tĩnh
15 Phan Hồng Lĩnh 10/05/1994 Hà Tĩnh
16 Phan Huy Hoàng 25/09/1997 Hà Tĩnh
17 Hoàng Ngọc Đát 18/01/1992 Hà Tĩnh
18 Nguyễn Tiến Tịnh 19/05/1981 Hà Tĩnh
19 Lê Văn Sơn 06/03/1990 Hà Tĩnh
20 Đoàn Văn Hựu 27/11/1984 Hà Tĩnh
21 Nguyễn Khánh Hoàng 02/09/1992 Hà Tĩnh
22 Lê Văn Cần 27/02/1983 Hà Tĩnh
23 Nguyễn Văn Hùng 15/06/1993 Quảng Bình
24 Nguyễn Anh Cường 01/02/1987 Quảng Bình
25 Phạm Ngọc Vĩ 02/05/1985 Quảng Bình
26 Mai Văn Trung 01/01/1984 Quảng Bình
27 Hồ Văn Phong 20/01/1986 Quảng Bình
28 Mai Lý Huỳnh 10/08/1991 Quảng Bình
29 Nguyễn Thắng 10/01/1990 Quảng Ngãi
30 Võ Trường Giang 29/05/1990 Quảng Ngãi
31 Trương Văn Duy 26/06/1995 Thanh Hóa
32 Nguyễn Văn Dũng 10/06/1995 Thanh Hóa
33 Ngô Văn Thịnh 04/09/1982 Thanh Hóa
34 Vũ Bá Giang 15/07/1984 Thanh Hóa
35 Mai Thế Giang 12/05/1987 Thanh Hóa
36 Trần Đức Lý 02/03/1993 Hà Tĩnh
37 Lê Văn Sĩ 20/05/1992 Quảng Bình
38 Nguyễn Văn Hân 30/09/1990 Quảng Bình
39 Nguyễn Văn Tuệ 13/10/1986 Quảng Bình
40 Hoàng Thanh Sơn 10/02/1987 Quảng Bình
41 Nguyễn Văn Lớn 23/02/1995 Quảng Bình
42 Lê Phúc 22/08/1995 Quảng Bình
43 Mai Phúc 27/04/1988 Quảng Bình
44 Hoàng Tấn Vũ 22/06/1990 Quảng Bình
45 Nguyễn Văn Hùng 03/09/1985 Thanh Hóa
46 Phạm Văn Sơn 21/09/1981 Thanh Hóa
47 Nguyễn Văn Hiệp 05/11/1993 Bắc Giang
48 Khúc Minh Kha 20/02/1993 Bắc Giang
49 Nguyễn Văn Hưởng 02/04/1981 Bắc Giang
50 Nguyễn Văn Phúc 22/06/1992 Bắc Giang
51 Nguyễn Văn Biên 24/04/1997 Bắc Giang
52 Nguyễn Văn Hùng 14/08/1993 Bắc Giang
53 Nguyễn Hồng Sơn 04/03/1998 Bắc Giang
54 Nguyễn Văn Tuấn 02/12/1988 Bắc Giang
55 Hà Thị Huyền Trâm 21/12/1994 Đắk Nông
56 Hoàng Thị Hồng Huế 12/05/1993 Ninh Bình
57 Trần Văn Thắng 02/12/1989 Ninh Bình
58 Trần Văn Thụy 18/10/1992 Ninh Bình
59 Trần Quốc Đoàn 17/11/1991 Ninh Bình
60 Hà Văn Hảo 10/02/1977 LĐMM
61 Lê Văn Ngọc 23/05/1989 LĐMM
62 Phạm Ngọc Thêu 09/10/1990 LĐMM
63 Lê Đỗ Thanh Hiền 28/10/1988 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 17/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Đình Châu 2/25/1985 Bình Định
2 Ngô Đăng Hùng 1/2/1986 MM
3 Ngô Đức Hợp 3/13/1993 MM
4 Đậu Văn Thông 12/13/1984 MM
5 Võ Đình Sơn 4/29/1987 MM
6 Trương Văn Hà 12/22/1990 MM
7 Nguyễn Văn Hiệu 4/9/1992 MM
8 Thiều Quang Thủy 9/15/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 16/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Vũ Mạnh Đạt 12/03/1987 MM
2 Đào Văn Lý 12/10/1990 MM
3 Nguyễn Văn Hận 31/01/1979 MM
4 Nguyễn Duy Linh 08/12/1980 MM
5 Huỳnh Nhựt Anh 19/09/1986 MM
6 Hoàng Văn Cương 15/04/1983 MM
7 Trần Hữu Huy 26/04/1983 MM
8 Nguyễn Hữu Phương 20/11/1982 MM
9 Chu Văn Hồng 15/08/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 15/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Văn Giang 20/05/1982 MM
2 Nguyễn Xuân Linh 02/09/1990 MM
3 Trần Quốc Hương 18/07/1984 MM
4 Đào Xuân Phong 20/03/1986 MM
5 Đào Mạnh Hùng 03/06/1984 MM
6 Nguyễn Hữu Phương 20/11/1982 MM
7 Hà Văn Huấn 18/08/1980 MM
8 Vũ Mạnh Đạt 12/03/1987 MM
9 Chu Văn Hoàng 18/03/1979 MM
10 Lưu Văn Đông 06/11/1986 MM
11 Lương Xuân Biên 12/08/1988 MM
12 Nguyễn Bá Cường 02/12/1979 MM
13 Bùi Văn Nghĩa 10/11/1982 MM
14 Hà Chu Lợi 09/10/1982 MM
15 Đinh Khắc Ty 21/07/1986 Hải Phòng
16 Bùi Ngọc Hội 12/12/1989 Quảng Ngãi
17 Nguyễn Văn Tuyên 10/01/1991 Thanh Hóa
18 Mai Văn Sỹ 05/12/1991 Hà Tĩnh
19 Nguyễn Tiến Đức 02/05/1996 Hà Tĩnh

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 12/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đỗ Văn Hảo 14/06/1982 CBT
2 Nguyễn Văn Phùng 03/04/1988 Quảng Bình
3 Phạm Văn Đức 18/02/1987 Quảng Bình
4 Nguyễn Văn Trung 10/05/1986 MM
5 Mai Văn Thuận 09/04/1988 MM
6 Phạm Văn Giang 20/05/1982 MM
7 Phạm Ngọc Mậu 05/08/1982 MM
8 Lê Mạnh Tùng 05/09/1974 MM
9 Bùi Phương Nam 16/04/1990 MM
10 Hà Ngọc Tuấn 07/04/1981 MM
11 Hà Chu Lợi 09/10/1982 MM
12 Trần Quốc Hương 18/04/1984 MM
13 Hoàng Văn Thường 10/12/1983 MM
14 Chu Văn Hồng 15/08/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 10/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Đức Thảo 25/05/1986 Quảng Trị
2 Ngô Đức Việt 15/07/1990 MM
3 Nguyễn Văn Thành 07/07/1991 MM
4 Nguyễn Văn Vinh 01/02/1981 MM
5 Võ Văn Mạnh 19/12/1990 MM
6 Lê Thị Anh 02/09/1982 MM
7 Phan Văn Thái 02/07/1990 MM
8 Võ Văn Lưu 15/08/1989 MM
9 Hà Ngọc Dương 10/10/1989 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 09/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đàm Văn Hải 19/05/1984 CBT
2 Lê Thị Hương 01/05/1984 CBT
3 Nguyễn Tiến Điền 01/07/1989 CBT
4 Nguyễn Đình Hiệp 20/12/1985 CBT
5 Trần Thị Oanh Yến 31/05/1988 CBT
6 Đặng Hồng Nam 16/12/1988 CBT
7 Hứa Văn Nguyên 10/04/1990 CBT
8 Đặng Quang Đạt 30/10/1990 CBT
9 Lê Thế Thạch 18/07/1984 CBT
10 Nguyễn Huyền Trang 09/11/1990 CBT
11 Cao Duy Vương 15/08/1993 Phú Thọ
12 Lê Thanh Mỹ 12/02/1992 Quảng Ngãi
13 Lê Hoàng Tuấn 19/04/1994 Vĩnh Long
14 Nguyễn Ngọc Giang 10/12/1990 MM
15 Trịnh Hồng Nam 16/09/1992 MM
16 Nguyễn Đình Tùng 05/06/1990 MM
17 Lê Thanh Tạo 29/01/1980 MM
18 Phan Bá Hoàn 12/02/1978 MM
19 Lưu Văn Tuyến 13/01/1988 MM
20 Phạm Văn Hiền 18/12/1986 MM
21 Vũ Văn Đức 28/05/1988 MM
22 Trần Văn Chiến 30/03/1984 MM
23 Nguyễn Thanh Chung 17/07/1979 MM
24 Vũ Thế Nhiều 29/01/1992 MM
25 Đỗ Văn Việt 15/07/1985 MM
26 Phạm Mạnh Cường 20/04/1981 MM
27 Trần Lê Nam 10/12/1987 MM
28 Trần Trung Thuật 19/12/1989 MM
29 Nguyễn Tiến Điền 01/07/1989 MM
30 Dương Đình Sơn 08/11/1986 MM
31 Ngô Duy Hùng 15/10/1987 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 05/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Huy Sơn 21/07/1991 CBT
2 Nguyễn Thị Hồng Ánh 25/07/1986 CBT
3 Lê Vạn Thọ 25/07/1982 CBT
4 Lê Thị Phương Thảo 06/07/1990 Nam Định
5 Lê Văn Thông 05/05/1990 LĐMM
6 Ngô Trí Tình 22/06/1983 LĐMM
7 Lê Văn Anh 08/02/1985 LĐMM
8 Nguyễn Quang Hòa 02/10/1989 LĐMM
9 Nguyễn Tiến Hưng 10/02/1991 LĐMM
10 Nguyễn Văn Sơn 04/11/1988 LĐMM
11 Vũ Ngọc Tú 08/10/1977 LĐMM
12 Nguyễn Anh Tới 20/12/1976 LĐMM
13 Bùi Văn Thành 23/10/1988 LĐMM
14 Lê Thị Huệ 21/03/1990 LĐMM
15 Nguyễn Văn Lễn 15/09/1984 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 04/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Văn Thuyết 30/06/1989 CBT
2 Nguyễn Hữu Phong 17/11/1989 CBT
3 Phạm Văn Hoàng 01/01/1996 Thái Nguyên
4 Phạm Ngọc Sáng 10/10/1983 Hà Tĩnh
5 Tô Văn Đình 03/06/1990 Nam Định
6 Phan Tiến Thịnh 21/10/1992 Quảng Trị
7 Trần Văn Tuấn 11/05/1996 Hải Phòng
8 Lê Anh Sơn 16/12/1991 Hà Tĩnh
9 Nguyễn Bảo Toàn 24/02/1991 LĐMM
10 Vũ Phúc Phương 22/01/1990 LĐMM
11 Ngô Đức Tuấn 22/10/1983 LĐMM
12 Bùi Văn Thành 23/10/1988 LĐMM
13 Nguyễn Tuấn Anh 20/01/1991 LĐMM
14 Ngụy Ngọc Hiếu 21/08/1986 LĐMM
15 Hà Minh Đức 10/10/1984 LĐMM
16 Ngô Thùy Oanh 28/02/1986 LĐMM
17 Phạm Văn Đạt 26/05/1990 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 03/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Văn Nam 08/10/1991 CBT
2 Nguyễn Quang Bính 21/08/1986 CBT
3 Nguyễn Anh Tình 12/01/1988 CBT
4 Nguyễn Đức Thiện 06/11/1984 LĐMM
5 Lê Văn Nhân 10/12/1988 LĐMM
6 Trần Quang Minh 11/11/1980 LĐMM
7 Trần Văn Cường 10/04/1983 LĐMM
8 Bạch Hồng Tuyến 07/08/1986 LĐMM
9 Hà Thị Hoa 26/06/1988 LĐMM
10 Chu Văn Na 28/07/1973 LĐMM
11 Bùi Quốc Huy 02/02/1985 LĐMM
12 Trần Văn Hải 19/05/1991 LĐMM
13 Vũ Văn Hùng 25/01/1985 LĐMM
14 Lê Văn Công 06/05/1990 LĐMM
15 Võ Trọng Dự 12/03/1990 LĐMM
16 Võ Trường Giang 21/09/1978 LĐMM
17 Phạm Văn Thắng 01/01/1990 LĐMM
18 Lường Khắc Lâm 15/10/1984 LĐMM
19 Đinh Việt Cường 20/10/1976 LĐMM
20 Thái Khắc Nhật 05/10/1986 LĐMM
Tin khác
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 08.5.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (04/05/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 5/5/2017   (28/04/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 28/4/2017   (24/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (24/04/2017)
Lễ hoàn thành Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C26-01   (21/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (21/04/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 21/4/2017   (17/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (14/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 17/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (13/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (10/04/2017)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước