Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 12/2016DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 30/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Văn Tuấn 18/09/1990 CBT
2 Trương Văn Sáng 15/07/1985 CBT
3 Phan Đăng Phú 11/09/1986 CBT


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 29/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Văn Hạnh 04/06/1987 CBT
2 Nguyễn Tấn Liêm 20/02/1990 CBT


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 28/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Văn Mạnh 16/08/1983 CBT
2 Nguyễn Hồng Nhiên 15/05/1989 CBT
3 Nguyễn Hữu Phúc 14/04/1989 CBT
4 Nguyễn Thành Trung 27/11/1980 CBT
5 Lê Thị Hồng Như 23/10/1988 CBT
6 Trần Văn Hương 21/12/1990 CBT
7 Đoàn Văn Dũng 28/08/1987 CBT
8 Nguyễn Thị Thu Hà 24/04/1987 CBT
9 Nguyễn Văn Thành 28/01/1984 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 26/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Chí Tiến 16/01/1988 CBT
2 Bùi Sỹ Khu 25/10/1977 CBT
3 Đỗ Ngọc Quỳnh 08/03/1982 CBT
4 Ngô Đình Hải 05/11/1984 CBT
5 Trần Danh Tuấn 03/12/1991 CBT
6 Nguyễn Thị Ngọc Dung 02/09/1986 CBT
7 Trương Văn Linh 05/11/1987 CBT
8 Nguyễn Đình Cường 14/08/1989 CBT
9 Thái Ngô Hữu 15/10/1987 CBT
10 Đinh Văn Bình 15/08/1991 CBT
11 Nguyễn Văn Quy 20/11/1990 CBT
12 Trần Thái Hồng 18/01/1981 CBT
13 Phùng Bá Thanh 10/06/1987 CBT
14 Nguyễn Công Tốn 13/06/1990 CBT
15 Bùi Văn Quy 12/09/1982 CBT
16 Trịnh Ngọc Cường 10/10/1981 CBT
17 Ngô Ngọc Biên 28/09/1985 CBT
18 Nguyễn Văn Quý 11/03/1989 CBT
19 Nguyễn Thị Mai Hương 02/08/1989 CBT
20 Nguyễn Thị Lụa 11/01/1985 CBT
21 Phạm Chung Đức 06/10/1991 CBT
22 Trần Bùi Mạnh 07/10/1988 CBT
23 Lê Thanh Thuận 01/05/1990 CBT
24 Ngô Thị Kim Duyên 20/06/1989 CBT
25 Lê Văn Đại 04/01/1986 CBT
26 Tạ Đình Huấn 28/02/1990 CBT
27 Nguyễn Văn Hoàng 20/10/1990 CBT
28 Nguyễn Văn Tuấn 16/06/1990 CBT
29 Bùi Thị Minh Phượng 04/11/1986 CBT
30 Nguyễn Văn Kiên 19/11/1979 CBT
31 Nguyễn Đình Thích 02/04/1989 CBT
32 Trịnh Đình Ánh 10/05/1983 CBT
33 Nguyễn Quang Trường 09/11/1985 CBT
34 Nguyễn Văn Thái 10/02/1984 CBT
35 Nguyễn Văn Minh 26/04/1977 CBT
36 Vũ Văn Linh 14/02/1987 CBT
37 Dương Long Thành 20/07/1985 CBT
38 Hoàng Xuân Cường 18/02/1987 CBT
39 Nguyễn Văn Hai 08/06/1989 CBT
40 Lưu Xuân Bách 01/10/1991 CBT
41 Phùng Ngọc thọ 04/06/1987 CBT


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 23/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Chí Tiến 16/01/1988 CBT
2 Bùi Sỹ Khu 25/10/1977 CBT
3 Đỗ Ngọc Quỳnh 08/03/1982 CBT
4 Ngô Đình Hải 05/11/1984 CBT
5 Trương Văn Linh 05/11/1987 CBT
6 Nguyễn Đình Cường 14/08/1989 CBT
7 Thái Ngô Hữu 15/10/1987 CBT
8 Nguyễn Văn Quy 20/11/1990 CBT
9 Trần Thái Hồng 18/01/1981 CBT
10 Phùng Bá Thanh 10/06/1987 CBT
11 Nguyễn Công Tốn 13/06/1990 CBT
12 Bùi Văn Quy 12/09/1982 CBT
13 Trịnh Ngọc Cường 10/10/1981 CBT
14 Nguyễn Văn Quý 11/03/1989 CBT
15 Nguyễn Thị Mai Hương 02/08/1989 CBT
16 Nguyễn Thị Lụa 11/01/1985 CBT
17 Nguyễn Văn Hoàng 20/10/1990 CBT
18 Nguyễn Văn Tuấn 16/06/1990 CBT
19 Nguyễn Văn Kiên 19/11/1979 CBT
20 Nguyễn Đình Thích 02/04/1989 CBT
21 Trịnh Đình Ánh 10/05/1983 CBT
22 Nguyễn Văn Minh 26/04/1977 CBT
23 Lưu Xuân Bách 01/10/1991 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 21/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Thị Thuỷ 08/09/1986 CBT
2 Trần Văn Ngọc 17/07/1982 CBT
3 Nguyễn Thái Sơn 15/11/1989 CBT
4 Nguyễn Văn Dũng 12/05/1986 CBT
5 Ngô Văn Giang 24/09/1988 CBT
6 Nguyễn Khắc Tính 16/03/1989 CBT
7 Hoàng Văn Thân 11/01/1981 CBT
8 Nguyễn Viết Anh 20/07/1992 CBT
9 Nguyễn Văn Hoằng 01/01/1981 CBT
10 Ngô Văn Việt 28/02/1977 CBT
11 Lưu Thị Hiền 10/01/1983 CBT
12 Vũ Thành An 14/08/1988 CBT
13 Nguyễn Năng Thành 13/02/1985 CBT
14 Lê Văn Hóa 03/09/1992 CBT
15 Đỗ Văn Linh 20/12/1983 CBT
16 Huỳnh Phước Lộc 24/09/1989 CBT
17 Nguyễn Minh Thảo 22/02/1979 CBT
18 Nguyễn Văn Toán 30/05/1981 CBT
19 Đào Thị Ngân 19/05/1992 CBT


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 20/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Vương Thị Ngọc Diễm 30/07/1988 CBT
2 Hà Trọng Bền 09/10/1989 CBT
3 Phùng Văn Thành 29/10/1981 CBT
4 Nguyễn Minh Thuận 11/11/1986 CBT
5 Võ Văn Quang 17/07/1989 CBT
6 Bùi Văn Toán 01/11/1988 CBT
7 Phạm Xuân Thành 15/10/1985 CBT
8 Phạm Văn Quang 14/10/1982 CBT
9 Phạm Văn Quân 20/04/1984 CBT
10 Đặng Vũ 10/08/1990 CBT
11 Nguyễn Xuân Tuấn 29/05/1992 CBT
12 Trần Thị Hạnh 19/08/1983 CBT
13 Võ Văn Lực 06/09/1989 CBT
14 Lê Khắc Nam 25/08/1981 CBT
15 Nguyễn Công Thành 26/09/1987 CBT
16 Trần Xuân Hải 10/04/1990 CBT
17 Đỗ Huy Dương 01/10/1983 CBT
18 Nguyễn Đắc Ninh 19/10/1989 CBT
19 Phạm Thanh Tùng 19/12/1985 CBT
20 Trần Văn phúc 24/05/1990 CBT
21 Hoàng Đình Đạo 10/10/1989 CBT
22 Lê Xuân Hiếu 16/05/1978 CBT
23 Nguyễn Trường Giang 26/03/1990 CBT
24 Nguyễn Trung Thuần 20/05/1980 CBT
25 Đinh Bạt Ngọc 22/10/1990 CBT
26 Phạm Hồng Lâm 08/02/1987 CBT
27 Nguyễn Dũng Toàn 28/10/1981 CBT
28 Mai Văn Tiên 17/02/1984 CBT
29 Lê Anh Toàn 20/01/1989 CBT
30 Nguyễn Văn Vựng 10/10/1983 CBT
31 Hoàng Phi Hùng 23/04/1988 CBT
32 Trần Xuân Khăm 01/10/1979 CBT
33 Nguyễn Trung Tiến 13/12/1985 CBT
34 Nguyễn Văn Nhật 19/06/1985 CBT
35 Lê Văn Thuỷ 15/06/1981 CBT
36 Mai Trọng Út 07/06/1982 CBT
37 Phạm Hồng Nông 23/10/1989 CBT
38 Trần Văn Hải 15/04/1985 CBT
39 Lê Văn Huân 03/05/1990 CBT
40 Nguyễn Đình Thế 17/05/1989 CBT
41 Nguyễn Văn Hưng 18/06/1985 CBT
42 Nguyễn Thăng Nam 23/05/1991 CBT
43 Nguyễn Thanh Hải Vân 14/10/1989 CBT
44 Nguyễn Thế Vinh 05/10/1986 CBT
45 Nguyễn Trọng Hùng 10/08/1990 CBT
46 Nguyễn Văn Tư 19/06/1987 CBT
47 Trần Đức Ngọc 22/02/1988 CBT
48 Nguyễn Thành Luân 15/10/1987 CBT
49 Nguyễn Văn Thanh 18/07/1987 CBT
50 Ngô Quang Lập 06/01/1991 CBT
51 Nguyễn Đăng Sáng 23/03/1983 CBT
52 Tôn Kim Lấn 02/11/1986 CBT
53 Nguyễn Văn Huy 07/09/1990 CBT
54 Lê Viết Hà 20/08/1985 CBT
55 Nguyễn Văn Hải 04/03/1981 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 19/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Quốc Hao 16/02/1982 CBT
2 Phan Thị Thanh Thủy 16/05/1990 CBT
3 Trương Thanh Thắng 28/04/1985 CBT
4 Lê Trung thông 15/05/1985 CBT
5 Đinh Văn Dũng 20/06/1986 CBT
6 Nguyễn Văn Điệp 02/09/1983 CBT
7 Hoàng Anh Hà 01/12/1984 CBT
8 Thái Thành Trung 10/10/1985 CBT
9 Nguyễn Cửu Hoàng 29/09/1990 CBT
10 Nguyễn Văn Hùng 27/01/1980 CBT
11 Lê Thị Luyên 21/12/1990 CBT
12 Vũ Minh Hoàng 17/07/1990 CBT
13 Hoàng Kim Thịnh 15/03/1990 CBT
14 Nguyễn Thị Hà 13/05/1988 Bắc Giang


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 16/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Thanh Vũ 05/07/1985 CBT
2 Quách Văn Duẩn 16/07/1987 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 15/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Thị Hường 02/08/1989 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 14/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Ngọc Thắng 01/04/1981 CBT
2 Vũ Duy Nhận 20/05/1980 CBT
3 Nguyễn Hữu Phồn 08/12/1983 CBT
4 Nguyễn Đức Khỏe 23/10/1984 CBT
5 Lý Văn Thế 12/07/1987 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 13/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Thắng 12/10/1979 CBT
2 Phạm Ngọc Châu 12/01/1985 CBT
3 Nguyễn Liệu 03/06/1988 CBT
4 Nguyễn Thành Nam 13/10/1986 CBT
5 Nguyễn Công Thắng 14/02/1987 CBT
6 Phạm Minh Tuấn 27/02/1987 CBT
7 Mai Thái Long 01/05/1990 CBT
8 Lê Đình Nhật 09/02/1986 CBT
9 Nguyễn Hồng Phúc 02/11/1986 CBT
10 Ngô Duy Bằng 28/09/1987 CBT
11 Nguyễn Đăng Nam 01/03/1985 CBT
12 Nguyễn Bá Hóa 04/02/1982 CBT
13 Mai Thanh Tùng 08/09/1986 CBT
14 Nguyễn Thị Nhàn 01/08/1990 CBT
15 Trần Văn Đông 15/06/1987 CBT
16 Nguyễn Đức thịnh 02/04/1984 CBT
17 Nguyễn Văn Thanh 10/08/1989 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 12/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Sơn 18/10/1988 CBT
2 Vy Tuyền Giang 19/02/1990 CBT
3 Trần Văn Dũng 25/09/1986 CBT
4 Trần Ngọc quyết 08/08/1985 CBT
5 Đèo Thị Vinh 07/07/1990 CBT
6 Trần Văn Đạt 03/10/1990 CBT
7 Lê Văn Diển 20/02/1990 CBT
8 Nguyễn Hữu Hoàn 02/09/1986 CBT
9 Nguyễn Quốc Trạch 17/11/1986 CBT
10 Nguyễn Văn Bình 20/10/1985 CBT
11 Nguyễn Đình Thắng 08/06/1985 CBT
12 Đặng Thanh 31/03/1989 CBT
13 Võ Đại Sơn 27/07/1981 CBT
14 Vũ Văn Quý 07/09/1990 CBT
15 Lê Thị Kim Giang 20/09/1985 CBT
16 Nguyễn Dăng Đĩnh 01/08/1981 CBT
17 Đinh Văn Tuyến 07/09/1987 CBT
18 Bùi Văn Đình 05/09/1990 CBT
19 Đào Xuân Bình 05/04/1990 CBT
20 Trần Văn Vui 15/05/1985 CBT
21 Nguyễn Thị Đào 27/06/1984 CBT
22 Đặng Đình Thắng 09/09/1990 CBT
23 Nguyễn Tuấn Huynh 14/09/1989 CBT
24 Nguyễn Thị Hồng Gấm 21/06/1987 CBT
25 Nguyễn Thanh Phong 16/10/1985 CBT
26 Trần Thị Huệ 08/07/1988 CBT
27 Bùi Danh Lam 22/11/1986 CBT
28 Trần Đăng Minh 26/05/1984 CBT
29 Đỗ Thị Duyên 01/09/1988 CBT
30 Nguyễn Văn Hựu 26/07/1984 CBT
31 Phạm Ngọc Thành 20/09/1986 CBT
32 Lê Đức Đạt 27/10/1989 CBT
33 Trần Văn Bốn 28/09/1980 CBT
34 Nguyễn Bá Hóa 14/05/1989 CBT
35 Trịnh Thị Phương Loan 02/05/1989 CBT
36 Nguyễn Sơn Trầm 05/05/1989 CBT
37 LƯƠNG VĂN PHONG 10/10/1986 CBT
38 Bùi Gia Hưng 08/08/1982 CBT
39 Phạm Ngọc Tuân 02/09/1987 CBT
40 Nguyễn Thế Anh 21/08/1991 CBT
41 Lê Huy Dương 01/05/1989 CBT
42 Nguyễn Thái Văn 19/03/1979 CBT
43 Trương Ngọc Hương 25/12/1987 CBT
44 Lâm Kiều Diễm 15/06/1990 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 08/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phùng Cảnh 05/10/1985 CBT
2 Thạch Văn Đức 13/03/1986 CBT
3 Dương Quốc Truyện 20/11/1982 CBT
4 Nguyễn Văn Quyết 18/01/1987 CBT
5 Phan Trọng An 10/02/1990 CBT
6 Nguyễn thị Nam 01/04/1987 CBT
7 Nguyễn Thị Trường 11/04/1990 CBT
8 Đặng Ngọc Luân 10/11/1985 CBT
9 Ngô Quang Trãi 26/07/1978 CBT


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 07/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Đức Anh 02/08/1989 CBT
2 Trần Văn Hùng 12/04/1992 CBT
3 Trương Đức Diệp 12/02/1983 CBT
4 Nguyễn Văn Tuấn 28/08/1985 CBT
5 Phạm Ngọc Trung 15/05/1990 CBT
6 Đỗ Duy Khánh 20/10/1990 CBT
7 Đỗ Văn Linh 21/11/1985 CBT
8 Chu Trọng Anh 06/01/1985 CBT
9 Pham Thành Luân 21/02/1988 CBT
10 Trần Hữu Nam 24/09/1989 CBT
11 Võ Đông Ven 20/03/1982 CBT
12 Lê Thời Cự 20/03/1990 CBT
13 Nguyễn Văn Quyết 03/08/1979 CBT
14 Nguyễn Văn Tuyên 06/02/1989 CBT
15 Phạm Xuân Toàn 04/01/1986 CBT
16 Vũ Văn Minh 15/04/1989 CBT
17 Phạm Minh Đình 03/06/1992 CBT
18 Trần Thị Minh Thư 16/09/1988 CBT
19 Đặng Văn Tuấn 23/11/1983 CBT
20 Nguyễn Quang Đức 30/10/1990 CBT
21 Dương Hoài Bảo 23/01/1982 CBT
22 Võ Hữu Lộc 12/08/1987 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 06/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Phùng 03/12/1977 CBT
2 Trịnh Văn Thông 15/03/1987 CBT
3 Lưu Minh Vương 26/10/1984 CBT
4 Đặng Trường Giang 14/11/1982 CBT
5 Nguyễn Đình Hải 14/10/1988 CBT
6 Đặng Văn Sơn 09/10/1988 CBT
7 Nguyễn Văn Tiến 27/06/1990 CBT
8 Phạm Văn Đương 06/05/1983 CBT
9 Đậu Trung Đức 27/01/1989 CBT
10 Nguyễn Thị Duyên 07/07/1987 CBT
11 Lê Văn Thiêm 15/03/1987 CBT
12 Nguyễn Trung Kiên 18/08/1984 CBT
13 Nguyễn Văn Soạn 07/01/1991 CBT
14 Nguyễn Văn Dương 07/11/1988 CBT
15 Lý Xuân Trí 22/06/1979 CBT
16 Vũ Cao Cường 03/10/1986 CBT
17 Hoàng Thị Linh 21/01/1990 CBT
18 Nguyễn Bá Hải 11/02/1983 CBT
19 Hoàng Quang Phong 12/10/1992 CBT
20 Nguyễn Văn Tới 12/02/1990 CBT
21 Hoàng Văn Long 06/10/1987 CBT
22 Vũ Văn Quý 07/05/1983 CBT
23 Tạ Thị Lành 19/06/1988 CBT
24 Trần Kim Khánh 28/02/1982 CBT
25 Nguyễn Văn Họa 16/06/1984 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 05/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Đăng Thỏa 06/05/1989 CBT
2 Lưu Văn Nghiêm 16/01/1980 CBT
3 Trần Thị Trang 22/10/1987 CBT
4 Cao Văn Minh 11/06/1988 CBT
5 Nguyễn Thị Hằng 11/02/1989 Hà Tĩnh
6 Nguyễn Thị Quít 06/07/1989 Kiên Giang
7 Trần Văn Tình 20/08/1989 Kiên Giang

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 02/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đặng Văn Anh 07/06/1989 CBT
2 Trần Văn Dũng 18/07/1982 CBT
3 Đồng Thị Thùy Linh 24/07/1989 CBT
4 Phạm Viết Hải 12/11/1983 CBT
5 Nguyễn Trọng Hoan 29/04/1986 CBT
6 Nguyễn Tất Đạt 15/03/1991 CBT
7 Thái Bá Thanh 06/05/1988 CBT
8 Nguyễn Hoài Thanh 17/02/1987 CBT
9 Triệu Quang Hiếu 29/11/1983 CBT
10 Đỗ Xuân Đăng 10/10/1988 CBT
11 Nguyễn Thế Cường 20/07/1984 CBT
12 Hoàng Đức Thanh 21/05/1988 CBT
13 Bùi Trọng Hiếu 13/03/1988 CBT
14 Phạm Công Minh 17/10/1992 CBT
15 Phan Anh Tuấn 30/10/1988 CBT
16 Trần Văn Thanh 09/04/1985 CBT
17 Nguyễn Hữu Độ 07/09/1990 CBT
18 Đoàn Ngọc Anh 24/02/1987 CBT
19 Trần Ngọc Định 24/12/1991 CBT
20 Đặng Minh Toàn 25/04/1989 CBT
21 Lê Đức Hùng 02/05/1981 CBT
22 Lê Ngọc Luân 20/11/1991 CBT
23 Nguyễn Đôn Công 06/10/1992 CBT
24 Nguyễn Ngọc Tú 30/06/1984 CBT
25 Phạm Hoàng Phúc 08/09/1987 CBT
26 Bùi Xuân Bảo 24/06/1987 CBT
27 Đặng Thị Phi Giao 16/07/1989 CBT
28 Phạm Quốc thịnh 17/08/1987 CBT
29 Vũ Văn Mạnh 26/08/1990 CBT
30 Huỳnh Thiện Khiêm 25/05/1983 CBT
31 Nguyễn Văn Dũng 16/03/1990 CBT
32 Trần bá Chí 20/08/1992 CBT
33 Phùng Quang Tiến 15/05/1984 CBT
34 Ngô Xuân Hoàng 06/05/1988 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 01/12/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Huy Đảng 06/04/1988 CBT
2 Phạm Viết tài 24/08/1989 CBT
3 An Ngọc Hoàng 08/09/1988 CBT
4 Hoàng Văn Chung 22/09/1988 CBT
5 Nguyễn Ngọc Hảo 08/09/1986 CBT
6 Dương Văn Chúc 27/01/1992 CBT
7 Nguyễn Văn Hiểu 15/09/1982 CBT
8 Đậu Quang Hoàng 20/10/1990 CBT
9 Trần Ngọc Châu 04/12/1986 CBT
10 Nguyễn Đình Long 10/10/1977 CBT
11 Trần Thị Phương Nhung 12/04/1987 CBT
12 Trần Văn Chiến 24/06/1990 CBT
13 Ngô Văn Tuấn 27/01/1987 CBT
14 Phạm Đình Khỏa 09/03/1983 CBT
15 Lương Anh Tuấn 30/08/1985 CBT
16 Đặng Văn phú 29/08/1988 CBT
17 Nguyễn Văn Lê 17/10/1980 CBT
18 Nguyễn Mạnh Quân 04/06/1992 CBT
19 Nguyễn Khắc Hà 27/07/1987 CBT
20 Nguyễn Quang Vượng 10/02/1981 CBT
21 Phạm Hồng Dương 24/02/1991 CBT
22 Hồ Đức Dũng 05/11/1986 CBT
23 Nguyễn Quý Ngọc 01/07/1981 CBT
24 Nguyễn Xuân Bình 11/12/1991 CBT
25 Cấn Xuân Cường 31/07/1988 CBT
26 Nguyễn Ngọc Hùng 12/01/1990 CBT
27 Nguyễn Việt Hung 29/07/1990 CBT
28 Đặng Đức Toàn 02/08/1983 CBT
29 Trần Thị Nhiều 20/04/1989 CBT
30 Quách Thị Hồng Phương 05/01/1989 CBT
31 Trần Thị Thanh Phương 10/01/1984 Tiền Giang
32 Lê Thị Vinh 06/03/1990 Nghệ An

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước