HỒ SƠ NĂNG LỰC TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP1 - BÌA HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2016 (Tải tại đây)
2 - PHỤ LỤC 1 (Tải tại đây)
3 - PHỤ LỤC 2 (Tải tại đây)

4 - PHỤ LỤC 3 (Tải tại đây)
              

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước