- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN
Hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan bao gồm:

- Bản Sơ yếu lý lịch: TẢI TẠI ĐÂY
- Bản Kê khai thông tin bằng tiếng Hoa: TẢI TẠI ĐÂY
- Bản Cam kết tham gia Chương trình: TẢI TẠI ĐÂY
- Giấy Khám sức khỏe tiếng Việt: TẢI TẠI ĐÂY
- Mẫu bìa hồ sơ (dán ngoài): TẢI TẠI ĐÂY


Tin khác