Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 30/07/2021

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Trần Minh Tiến

4/11/1996

Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

2

Nguyễn Tình

4/2/1993

Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

3

Mai Đức Anh

1/15/1993

Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

4

Trần Thế Vinh

10/5/1993

Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

5

Nguyễn Văn Ý

1/10/2000

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

6

Nguyễn Văn Hải

3/1/1998

Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai

100.000.000

7

Nguyễn Văn Hảo

10/21/1992

Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Yên Lập, Phú Thọ

100.000.000

8

Nguyễn Quang Lực

9/6/1996

Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

9

Ngô Ngọc Huy

12/4/1999

Lĩnh Trại, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

10

Lê Văn Thuận

11/24/1986

Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

11

Phan Văn San

9/1/1990

Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Mường Lát, Thanh Hóa

100.000.000

12

Nguyễn Văn Bình

11/5/1984

Xã Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

13

Nguyễn Thế Thành

3/2/1998

Ngư Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

100.000.000

14

Nguyễn Minh Vượng

1/1/1995

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

15

Phạm Văn Hoan

12/1/2000

Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

16

Võ Văn Đông

9/26/1994

Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quế Phong, Nghệ An

100.000.000

17

Lê Thị Diệu

2/25/1995

Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình, Quảng Nam

100.000.000

18

Nguyễn Văn Khoảng

8/17/1993

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH thị xã Đông Hòa, Phú Yên

100.000.000

19

Bùi Quang Thường

6/15/1989

Trung Dũng, Tiên Lữ ,Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

100.000.000

20

Lê Đình Thắng

4/28/1991

Tào Xuyên, TP Thanh Hóa ,Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

21

Nguyễn Hữu Tiến

3/20/1990

Xuân Sinh,Thọ Xuân ,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

22

Mai Bá Hợp

9/28/1989

Khuyến Nông ,Triệu Sơn ,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

23

Nguyễn Đức Cảnh

12/16/1989

Trường Xuân ,Thọ Xuân ,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

24

Nguyễn Văn Diệm

6/10/1988

Nghi Quang, Nghi Lộc ,Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

25

Nguyễn Sĩ Thuận

10/18/1989

Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

26

Lại Văn Thương

3/15/1993

Vĩnh An, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

27

Cao Ngọc Nguyên

11/23/1991

Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

28

Nguyễn Đức Anh

10/9/1997

Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

29

Hoàng Văn Tĩnh

3/23/1993

Quỳnh Liên,TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

30

Hồ Văn Linh

10/16/1995

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

31

Hoàng Hải Đăng

7/2/1995

Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

32

Trần Văn Thắng

4/2/1994

Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

33

La Khắc Trọng

9/29/1985

Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

100.000.000

34

Phạm Văn Khâm

5/15/1990

Vị Thắng, Vị Thủy, Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Vị Thủy, Hậu Giang

100.000.000

35

Nguyễn Văn Châm

03/06/1986

Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

36

Đặng Văn Hùng

07/08/1988

Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

37

Nguyễn Văn Hải

01/06/1987

Nghi Công Nam, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

38

Hoàng Trọng Ánh

20/11/1985

Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

39

Nguyễn Hòa Bình

15/11/1986

Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

40

Cao Văn Minh

08/02/1990

Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

41

Nguyễn Hữu Thường

01/02/1991

Xuân Quỳ, Như Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

42

Hoàng Xuân Thiệu

23/03/1975

Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân. Hà Nam

100.000.000

43

Ngô Văn Cường

02/05/1985

Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Yên Phong, Bắc Ninh

100.000.000

44

Phan Ngọc Tiến

05/06/1989

Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

45

Lê Văn Chương

21/04/1985

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

46

Cao Quyết Tiến

17/10/1990

Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

PGD NHCSXH Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

100.000.000

47

Khúc Thái Hoàng

15/03/1984

Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

48

Bùi Thanh Khánh

19/06/1983

Thiện Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

100.000.000

49

Lê Văn Minh

28/12/1988

Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

100.000.000

50

Lê Khắc Tư

11/10/1988

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

51

Trịnh Xuân Mão

05/10/1988

Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

52

Phan Xuân Duẩn

10/06/1988

Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

53

Nguyễn Trọng Hiếu

07/02/1986

Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

54

Phạm Thế Anh

09/03/1989

Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

55

Nguyễn Huy Ngà

20/06/1990

Thiệu Chính, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

56

Đoàn Quang Hơn

02/04/1982

Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

57

Nguyễn Hoàng Ninh

16/10/1987

Vĩnh Phú, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

58

Cao Văn Linh

03/08/1988

Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum

100.000.000

59

Nguyễn Tiến Tuân

20/11/1984

Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

60

Lăng Văn Đức

02/12/1982

Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

61

Nguyễn Văn Xuân

08/08/1988

Hoàng Lương, Hiệp Hòa, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

100.000.000

62

Trần Thái Bình

15/11/1985

Phước Long, Giồng Trôm, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

63

Đặng Văn Ngọc

26/02/1984

Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

64

Trần Hữu Thông

13/08/1989

Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

65

Vũ Đức Tiệp

30/01/1984

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

66

Phạm Hữu Tuấn

30/06/1988

Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

100.000.000

67

Y IN KBUÔR

16/01/1980

Ea Tu, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đăk Lăk

100.000.000

68

Đinh Văn Hổ

08/01/1986

Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

69

Lê Văn Ninh

20/07/1982

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

70

Lê Thị Kim Ngân

09/05/1985

Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

100.000.000

71

Lê Ngọc Linh

15/08/1984

Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

72

Hồ Phước Tường

09/08/1987

Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Nông Sơn, Quảng Nam

100.000.000

73

Ngô Quang Tới

02/10/1986

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

74

Trần Đức Việt

05/02/1979

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

75

Võ Đình Phong

02/07/1990

Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

76

Nguyễn Đức Nguyện

05/08/1986

Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

77

Nguyễn Văn Anh

11/12/1990

Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

100.000.000

78

Hoàng Văn Giang

11/12/1977

Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

79

Hoàng Văn Khánh

06/06/1989

Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

80

Đỗ Văn Khanh

24/09/1989

Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

81

Hoàng Văn Long

11/02/1990

Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

82

Lê Hồng Hà

25/05/1986

Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh, Ninh Bình

100.000.000

83

Trương Văn Sinh

16/02/1989

Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình Phước

PGD NHCSXH huyện Lộc Ninh, Bình Phước

100.000.000

84

Nguyễn Hoài Nam

21/07/1982

Phước Vĩnh An, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

100.000.000

85

Nguyễn Ngọc Hiến

20/11/1985

Thị trấn Lục Nam, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

86

Hoàng Văn Nam

06/10/1990

Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

87

Tô Văn Cương

07/04/1982

Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phú Xuyên, Hà Nội

100.000.000

88

Nguyễn Văn Hồng

10/08/1979

Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

89

Nguyễn Đình Đại

26/03/1992

Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

90

Cao Xuân Tuyển

02/10/1988

Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

91

Trần Xuân Tuất

02/04/1983

An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

92

Nguyễn Thị Sự

14/01/1973

Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

93

Lều Thanh Toán

10/10/1987

Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

94

Nguyễn Tông Sum

29/11/1982

Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

95

Dương Phúc Cường

02/03/1985

Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

96

Hà Văn Vịnh

15/12/1992

Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Chi nhánh NHCSXH Thái Bình

100.000.000

97

Nguyễn Trọng Toàn

06/04/1992

Hoằng Châu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

98

Lê Bá Cương

12/05/1993

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

99

Nguyễn Thăng Hoàn

14/02/1986

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

100

Trần Văn Nguyên

12/08/1992

Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

101

Ngô Đức Trường

19/07/1991

Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

102

Trịnh Viết Trung

24/09/1989

Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

103

Trương Văn Kiện

18/10/1990

Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà, Thái Bình

100.000.000

104

Lê Văn Tuệ

15/11/1986

Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Triệu Phong, Thanh Hóa

100.000.000

105

Trần Trường Minh

23/02/1988

Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa

100.000.000

106

Đỗ Đức Khôi

07/05/1992

Trường Thi, thành phố Nam Định, Nam Định

Chi nhánh NHCSXH Nam Định

100.000.000

107

Nguyễn Bá Nam

20/08/1992

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Cam Lộ, Quảng Trị

100.000.000

108

Lê Xuân Thuận

16/06/1986

Cát Vân, Như Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

109

Đậu Văn Sỹ

05/02/1991

Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

110

Lê Văn Thế

15/07/1989

Eatoh, Krông Năng, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng, Đắk Lắk

100.000.000

111

Trịnh Văn Dự

25/12/1985

Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

112

Võ Đức Nhất

17/03/1982

Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị

Chi nhánh NHCSXH Quảng Trị

100.000.000

113

Phạm Kim Quý

26/12/1975

Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

114

Loan Văn Khoa

07/07/1986

Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

115

Phạm Văn Tình

26/09/1991

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc,Thanh Hóa

100.000.000

116

Nguyễn Sỹ Hoàn

06/04/1992

Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

117

Nguyễn Văn Trí

15/06/1988

Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

118

Lê Đức Long

05/09/1988

Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

119

Lê Đình Phúc

08/05/1992

Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Đakrông, Quảng Trị

100.000.000

120

Lê Thị Ánh

17/05/1981

Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

PGD NHCSXH thị xã Chí Linh, Hải Dương

100.000.000

121

Trần Trung Kiên

16/02/1979

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

122

Lê Thị Lan

06/04/1993

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

123

Trịnh Văn Trung

10/09/1991

Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh, Hà Nội

100.000.000

124

Nguyễn Văn Nhàn

21/12/1989

Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

125

Nguyễn Hữu Hiếu

24/01/1986

Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

126

Nguyễn Mạnh Hùng

20/10/1980

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

127

Trần Văn Chiến

25/04/1987

Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

128

Lê Văn Hoàn

10/12/1984

Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

129

Nguyễn Quốc Vương

11/01/1992

Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định

PGD NHCSXH huyện Hoài Nhơn, Bình Định

100.000.000

130

Nguyễn Đức Tùng

12/12/1987

Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Gia Lâm, Hà Nội

100.000.000

131

Lê Đình Sơn

04/03/1990

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

132

Lê Hoàng Anh

30/06/1985

Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH Nghệ An

100.000.000

133

Nguyễn Văn Phòng

19/10/1980

Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An

PGD NHCSXH huyện Đức Huệ, Long An

100.000.000

134

Nguyễn Viết Ngọc

26/03/1988

Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

135

Lê Văn Hiếu

20/10/1991

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

136

Lê Hoàng Nam

11/10/1986

Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Hà Đông, Hà Nội

100.000.000

137

Vũ Đức Minh

15/11/1989

Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

138

Đào Văn Hiếu

07/12/1989

Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Trì, Hà Nội

100.000.000

139

Tạ Văn Thường

26/10/1985

Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

140

Nguyễn Văn Vũ

02/07/1991

Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

141

Bùi Văn Hoan

08/09/1990

Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

142

Nguyễn Nhất Linh

10/03/1985

Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Cam Lộ, Quảng Trị

100.000.000

143

Nguyễn Đức Nhuận

20/04/1985

Hoằng Cát, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

144

Đinh Văn Dũng

17/02/1987

Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

145

Ngô Văn Khanh

13/09/1993

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc,Thanh Hóa

100.000.000

146

Trịnh Xuân Nam

18/12/1975

Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn,Thanh Hóa

100.000.000

147

Võ Sỹ Thành

10/07/1984

Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH Nghệ An

100.000.000

148