Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Danh sách người lao động trúng tuyển chương trình đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP dây thép Kim Sơn
Kế hoạch tổ chức thi tuyển ứng viên đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan đơn hàng Công ty Kim Sơn
Đơn hàng Công ty HHCP dây thép Kim Sơn
Kế hoạch xuất cảnh ngày 13/8/2023 của người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Cự Minh
Đơn hàng Công ty HHCP Cự Minh (đợt 2 năm 2022)
Kết quả thi tuyển chương trình Đài Loan đơn hàng Công ty Cự minh, Tất Thành tháng 11/2022
Danh sách các ứng viên trúng tuyển Chương trình đi làm việc tại Đài Loan – Công ty Cự Minh
Kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển ứng viên đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan đơn hàng Công ty Tất Thành
Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đơn hàng Công ty dệt Tất Thành đợt 2 – Chương trình Đài Loan
Kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển ứng viên đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan đơn hàng Công ty Cự Minh
Tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Cự Minh
Tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Xí Nghiệp Tất Thành
Tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Xí Nghiệp Tất Thành
Tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Cự Minh
Danh sách người lao động trúng tuyển chương trình đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty Xí nghiệp Tất Thành
Kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển ứng viên đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Xí nghiệp Tất Thành
Tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Xí nghiệp Tất Thành
Tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Xí nghiệp Tất Thành
Tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan
THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA THI TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG CÔNG TY NAM Á NGÀY 24-25/12/2019 TRÚNG TUYỂN
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA THI TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG CÔNG TY NAM Á NGÀY 24-25/12/2019 TRÚNG TUYỂN

1
Tin khác