Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.

Tại sao phải khai báo?

XEM HƯỚNG DẪN

Nếu đã khai báo, bạn có thể kiểm tra thông tin tại đây

KIỂM TRA

Nếu chưa khai báo, bạn có thể khai báo tại đây

 • Mục đích khai báo (*)
 • I. KHAI BÁO THÔNG TIN SAU KHI NHẬP CẢNH HÀN QUỐC
 • Họ tên (*)
 • Số hộ chiếu (*)
 • Ngày nhập cảnh lần đầu (*) / /
 • Tên công ty nơi làm việc (*)
 • Số điện thoại của công ty (*)
 • Tỉnh/Thành phố:
 • Quận/huyện:
 • Phường/Xã/Thị trấn:
 • Phố/Thôn/Xóm:
 • Số thẻ người nước ngoài (*) -
 • Số điện thoại của người lao động (*)
 • II. BỔ SUNG THÔNG TIN(khi có thay đổi về Hộ chiếu, nới làm việc, số điện thoại ...)
 • Đổi tư cách lưu trú (tên loại visa lưu trú mới)
 • Đổi Số điện thoại
 • Đổi tên công ty làm việc
 • Đổi số điện thoại công ty
 • Tỉnh/Thành phố:
 • Quận/huyện:
 • Phường/Xã/Thị trấn:
 • Phố/Thôn/Xóm:
 • III. KHAI BÁO THÔNG TIN HỒI HƯƠNG(về nước hẳn)
 • Thời hạn hợp đồng LĐ cuối cùng (*) / /
 • Lý do về nước:
 • Ngày hết hạn lưu trú (*)
  (xem trên Thẻ người nước ngoài)
  / /
 • Ngày đăng ký về nước (ngày xuất cảnh) (*) / /