Tổ chức hội chợ việc làm ngày 17/10/2017 tại Hà Nội
Tổ chức hội chợ việc làm ngày 17/10/2017 tại Hà Nội
Cập nhật nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm ngày 20/9/2017 tại Hải Phòng
Ngày 20/9/2017, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hải Phòng tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
Cập nhật nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm ngày 25/8/2017 tại Đà Nẵng
Ngày 25/8/2017, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
Tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS về nước tại thành phố Hải Phòng ngày 20/9/2017
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hải Phòng tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho những người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước trong tháng 9/2017.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 07.8.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 07.8.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Tuyển dụng lao động EPS về nước
Tuyển dụng lao động EPS về nước
Tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS về nước tại thành phố Đà Nẵng ngày 25/8/2017
Tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS về nước tại thành phố Đà Nẵng ngày 25/8/2017
Tuyển dụng lao động EPS về nước
Tuyển dụng lao động EPS về nước
Kết quả cuộc thi "Lao động EPS hồi hương thành công năm 2017"
Kết quả cuộc thi "Lao động EPS hồi hương thành công năm 2017"
Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS về nước tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 16/5/2017
Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS về nước tổ chức tại thành phố Hà Nội ngày 16/5/2017
Cập nhật nhu cầu tuyển dụng cầu các doanh nghiệp tham gia Hội chợ việc làm ngày 16/5/2017 tại Hà Nội
Sau khi thông báo tổ chức Hội chợ việc làm, các Doanh nghiệp Hàn Quốc đăng ký tuyển dụng lao động EPS về nước thông qua Văn phòng HRD tại Việt Nam và Trung tâm Lao động ngoài nước như sau: - Số Doanh nghiệp đăng ký: 30 doanh nghiệp - Số vị trí tuyển dụng: 371 vị trí - Thời gian tổ chức phỏng vấn: Từ 08h00, thứ ba, ngày 16/5/2017, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, số 215 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Danh sách chi tiết như sau:
Tổ chức Hội chợ việc làm ngày 16/5/2017 tại Hà Nội
Tổ chức Hội chợ việc làm ngày 16/5/2017 tại Hà Nội
Hội chợ việc làm cho người lao động EPS về nước tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội ngày 11/4/2017
Hội chợ việc làm cho người lao động EPS về nước tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội ngày 11/4/2017
Cập nhật nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm ngày 19/4/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 19/4/2017, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
Thông báo tổ chức cuộc thi lao động EPS hồi hương thành công năm 2017
Thông báo tổ chức cuộc thi lao động EPS hồi hương thành công năm 2017
Cập nhật nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ việc làm ngày 11/4/2017 tại Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên
Ngày 11/4/2017, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội tổ chức “Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
Tuyển dụng lao động EPS về nước (22/3/2017)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Văn phòng HRD tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp JYW Vina, Công ty TNHH Chemtrovina, Công ty TNHH Điện tử Cais Vina và Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, cụ thể như sau:
Tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS về nước tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/4/2017
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho những người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước trong tháng 4/2017.
Tổ chức Hội chợ việc làm cho lao động EPS về nước ngày 11/4/2017
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS đã về nước vào ngày 11/4/2017.
Lễ hoàn thành Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C25-10
Ngày 17/02/2017, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp với Văn phòng Tổ chức phát triển nhân lực Quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là IM Japan) tại Việt Nam tổ chức Lễ hoàn thành Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản cho các thực tập sinh nhóm C25-10.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước