Hỗ trợ giới thiệu việc làm thông qua các phiên giao dịch việc làm
Hỗ trợ giới thiệu việc làm thông qua các phiên giao dịch việc làm là hình thức hỗ trợ giới thiệu việc làm mà Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sàn giao dịch việc làm các tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức các phiên giao dịch việc làm đặc biệt dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước. 

Người lao động EPS về nước có thể theo dõi thông tin về các phiên giao dịch việc làm thông qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước, các doanh nghiệp tham dự sẽ phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp người lao động tại các phiên giao dịch này.

Ngoài ra, Trung tâm Lao động ngoài nước còn phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố giới thiệu người lao động EPS về nước đã đăng ký thông tin đề nghị được hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp có nhu cầu tại các phiên giao dịch việc làm định kỳ của các Trung tâm dịch vụ việc làm này.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước