DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 05/5/2015

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 05/5/2015 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC

Thực hiện Thỏa thuận ký ngày 20/4/2015 giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và công ty TNHH VIVANTES Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức (sau đây gọi tắt là Công ty VIVANTES) về việc thực hiện Tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức (trên cơ sở bản Thỏa thuận đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức

  • DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 05/5/2015
  • 7.700 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIA HẠN CHỨNG CHỈ TIẾNGHÀN ĐỂ TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
  • THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC ĐÚNG THỜI HẠN CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC
  • DANH SÁCH LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC ĐƯỢC GIỚI THIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỢT THÁNG 4/2015
  • THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN
  • THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước